Zamestnávatelia podľa Klubu 500 nemôžu vyžadovať od pracovníkov doklad z testu na COVID-19. Nie je to pravda

Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyjadrili znepokojenie, že od 27. januára majú od svojich pracovníkov vyžadovať negatívny test na COVID-19. Nerozumejú, prečo sa vláda, ktorá im toto opatrenia nariadila, zbavuje zodpovednosti vo vzťahu ku kontrole výsledkov testovania a prenáša ju na zamestnávateľov.

Okrem toho, ako uviedli vo svojej tlačovej správe, považujú toto opatrenie za zásah do osobnej slobody, ktorý je podľa nich v rozpore s Ústavou SR aj Nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov.

„Očakávali by sme, že Vláda Slovenskej republiky a jej poradné orgány poučené z doterajšieho vývoja pripravia úpravu práv a povinností občanov v súlade so základným zákonom a medzinárodnými predpismi, ktorými sme viazaní,“ dodal Klub 500.

Podľa právnikov na to zamestnávatelia majú nárok

Avšak ešte minulý rok v októbri, kedy rovnako platilo, že zamestnanci môžu byť na svojom pracovisku iba v prípade negatívneho testu, vypracovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave k tejto problematike analýzu.

Z nej vyplýva, že zamestnávatelia majú právo svojim zamestnancom kontrolovať certifikáty o negatívnom teste na COVID-19. A to aj napriek tomu, že výsledok testu je citlivým osobným údajom, ktorý podlieha ochrane.

Ako už vtedy písali Webnoviny.sk, právnici toto právo zamestnávateľov zdôvodnili vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Aj teraz vláda odporučila hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách, a to „zákazom vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pokiaľ sa nepreukážu negatívnym testom“.

Ak by aj vyhlášku nebolo možné považovať za dostatočnú, podľa právnikov Univerzity Komenského je v slovenskom právnom poriadku množstvo ďalších ustanovení, o ktoré sa môžu zamestnávatelia oprieť.

Napríklad v Zákonníku práce, sa okrem iného píše, že zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať osobné údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má vykonávať.

Zákon o BOZP a uznesenie vlády

 Článok máte odtiaľto odomknutý

Upozornili tiež na viaceré ustanovenia zákona o BOZP. Uvádza sa v ňom napríklad, že zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Tiež je povinný na základe tohto zákona zabezpečovať, aby biologické faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie.

Podporne možno podľa právnikov použiť aj uznesenie vlády SR týkajúce sa opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Pre spracúvanie informácie o negatívnom teste zamestnanca na COVID-19 je nutné disponovať aj výnimkou pre spracúvanie citlivých osobných údajov, keďže sa týka zdravotného stavu. Tu vedia zamestnávatelia argumentovať napríklad, že spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.

Zamestnávatelia dostanú pre testovanie manuál

Vláda na svojom nedeľnom rokovaní rozhodla, že od 27. januára minimálne do 3. februára a v 37 okresoch s horšou epidemickou situáciou do 7. februára, budú môcť prísť do práce iba zamestnanci s negatívnym testom na COVID-19.

Testovať svojich pracovníkov pritom môžu dobrovoľne aj samotní zamestnávatelia. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) ho môžu zabezpečiť aj cez pracovnú zdravotnú službu, zdravotné stredisko a prostredníctvom všeobecného lekára. Dostať by k tomu mali aj manuál.

Aj keď sa zamestnávatelia sťažujú, že vláda na nich váľa nové povinnosti, zároveň dodávajú, že vytvoria predpoklady, aby sa zamestnanci a ich rodinní príslušníci mali možnosť testovať. Niektoré firmy už tak v súčasnosti aj robia.

Rovnako sľubujú, že urobia všetko preto, aby v rámci možností zabezpečili výrobu ako aj mzdy pre svojich zamestnancov. „Nebudú si brať vzor z Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá umožnila prítomnosť na pracovisku aj pre COVID-19 pozitívnych poslancov,“ dodal Klub 500.

 

autor: Mária Hunková webnoviny.sk, Foto: SITA – koláž WBN

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com