Zákaz vychádzania počas Vianoc má výnimky, kostoly a lyžiarske strediská zatiaľ stopku nedostali

Na Slovensku bude opäť platiť zákaz vychádzania, a to od soboty 19. decembra od 5.00 ráno do nedele 10. januára. Rozhodla o tom vláda na stredajšom zasadnutí, pretože situácia v súvislosti s koronavírusom sa zhoršuje – pribúdajú infikovaní, hospitalizovaní a aj úmrtia.

Otvorené budú len nevyhnutné obchody

Od soboty sa zavrú aj všetky obchody, okrem nevyhnutných ako sú potraviny, lekárne či drogérie. Cestovanie medzi okresmi zakázané nebude. Otvorené môžu byť aj lyžiarske strediská, pretože ide o individuálny šport.

Štandardnou výnimkou zo zákazu vychádzania je cesta k lekárovi, do lekárne, na pohreb, uzavretie manželstva či krst. Bude možné ísť tiež do banky, na poštu, do zásielkovní, ale aj do výdajných miest e-shopov, ak si objednáte tovar cez internet.

Vláda odporúča všetkým osobám na území Slovenska prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny a pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. Pred osobnými stretnutiami s rodinou by ste však mali skôr uprednostniť komunikáciu prostredníctvom internetu. Vyhýbať blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami by ste sa mali aj v exteriéri. Firmy by mali podľa odporúčania vlády v maximálnej možnej miere umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office.

Medzi výnimkami je aj cesta na bohoslužbu a späť, ale o tom, či budú bohoslužby povolené má rozhodnúť hlavný hygienik. Počas zákazu vychádzania sa môžu stretnúť maximálne dve domácnosti, ktoré takto vytvoria tzv. bublinu.

Výnimky zo zákazu vychádzania – zoznam

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť
 3. cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť
 4. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť
 6. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť
 7. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť
 8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 10. cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 11. cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cestu späť
 12. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť
 13. cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť
 14. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť
 15. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť
 16. cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11
 17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb

Zdroj: Úrad vlády, webnoviny.sk, Foto: SITA/Branislav Bibel.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com