Začalo sa vyplácanie 13. dôchodku: POZRITE SA, na akú sumu máte nárok!

Sociálna poisťovňa v stredu začína vyplácať trináste dôchodky. Automaticky, bez osobitnej žiadosti, ich dostane približne 1,4 milióna dôchodcov.

Sociálna poisťovňa im po splnení zákonných podmienok trinásty dôchodok vyplatí spolu s riadnym dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Maximálna suma je 300 eur

Výplatné termíny dôchodkov sú zvyčajne v párne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca. V decembri tohto roka bude posledný výplatný deň dôchodkových dávok o deň skôr, teda 23. 12. 2020 (pred vianočnými sviatkami).

Maximálna výška trinástej penzie v tomto roku predstavuje 300 eur. Dostanú ju dôchodcovia s dôchodkom vo výške 214,83 eura a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 50,01 eura.

Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od sumy 909,28 eura a viac. Na trináste dôchodky pôjde v tomto roku zo štátneho rozpočtu približne 307 miliónov eur.

Nepodlieha exekúcii

Nárok na trinásty dôchodok a jeho výplatu má ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri tohto roka nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Sociálna poisťovňa pritom trinásty dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenska. Ak dôchodok vypláca okrem Sociálnej poisťovne aj iný platiteľ, napr. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Ministerstvo vnútra SR a pod., 13. dôchodok vyplatí tá inštitúcia, ktorá vypláca vyšší dôchodok.

Trinásty dôchodok podľa Sociálnej poisťovne exekúcii nepodlieha. Exekútor na trinástu penziu nesmie siahnuť ani v prípade, že ju penzista dostane na účet v banke. Ide o štátnu sociálnu dávku. Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.

 

zdroj: SITA

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com