Všimli ste si, že počas splnu spíte horšie? Nie je to len pocit. Odborník vysvetľuje príčiny

Mnohí ľudia majú pocit, že sa im počas splnu horšie spí. Je to iba zdanie alebo je to vedecky podložený fakt? Odpoveď sme našli u psychológa Ferdinanda Podobu z Centra psychickej regenerácie a osobnostného rastu Atalanga.

Ak sa hovorí o vplyve mesiaca a jeho fáz na človeka, je podľa neho potrebné rozlíšiť minimálne dve navzájom prepojené roviny.

Ide o rovinu tela, teda fyzickej existencie človeka ako objektu v priestore, ktorý podlieha fyzikálnym zákonom, a taktiež rovinu psychickú, alebo duševnú, ktorá zase podlieha zákonom psychologickým.

Pôsobenie mesiaca

„O vplyve fyzikálneho pôsobenia mesiaca na telo nemôže byť pochýb, a to nielen s ohľadom na výskumy realizované v poslednej dobe, ale aj z dôvodu logiky veci,“ pokračuje Podoba.

Mesiac ako fyzikálny objekt pôsobí na okolité fyzikálne objekty, a teda aj na telo človeka. Či už priamo svojou gravitáciou alebo nepriamo, napríklad množstvom slnečného žiarenia odrazeného od jeho povrchu smerom k zemi.

Zmenené, neustále cyklicky sa meniace fyzikálne podmienky, v ktorých sa telo človeka nachádza, majú, či už väčší alebo menší, no nepochybne určitý vplyv na jeho fyzikálne, teda fyziologicke fungovanie. Takéto zmeny sa môžu prejavovať aj v oblasti spánku.

Dva fenomény

„V rovine psychickej musíme vychádzať zo zákonov psychologických a tých je mnoho. Pre zaujímavosť spomenieme aspoň dva fenomény, ktoré majú k našej téme čo povedať,“ vysvetľuje Podoba.

Autosugescia je dobre známa a vcelku rozsiahlo opísaná tak v populárnej, ako aj odbornej literatúre. Vplývať môže na to, akým spôsobom človek zaspáva, ako pokojne či dlho spí, alebo aj na to, v akej kondícii sa ráno budí.

K takejto autosugescii môže dochádzať kedykoľvek a kdekoľvek a jej príčina môže byť rôznorodá. „Vieme tiež, že sú osoby, u ktorých má autosugescia výraznejší efekt ako u iných, čo je dané ich celkovou psychickou konštitúciou,“ hovorí Podoba.

Autosugescia

Autosugesica môže pôsobiť tak na podporu aktuálneho fyziologického diania, na jeho umocnenie alebo proti nemu, prípadne môže vyvolať samostatný fyziologický proces.

To je možné aj v prípade fyziologických procesov, ktoré sú spúšťané aktuálnym vplyvom mesiaca na telo človeka. Autosugescia môže toto pôsobenie podporiť v smere očakávanej zmeny, utlmiť či inak upraviť žiaducim alebo nežiadúcim smerom.

Ďalším psychologickým faktorom je podľa psychológa úzkosť. Ide o stav, v ktorom človek pociťuje istú formu ohrozenia a obáv, ktoré môžu pri tejto téme zohrávať, a zväčša aj zohrávajú, svoju úlohu.

Úzkosť

Úzkosť môže narušovať kvalitu spánku z dôvodu očakávania niečoho nežiadúceho, napríklad úzkostné očakávanie neblahého vplyvu mesiaca môžu spôsobiť úplnú nespavosť.

„Takéto obavy o zdravie, celkovú pohodu a kvalitu spánku, ktorých zhoršenie by mala priniesť tá-ktorá fáza mesiaca, sa dozaista budú podieľať na celkovej pohode jednotlivca,“ upozorňuje Podoba.

Keďže nie je v moci človeka odstrániť fyzikálne príčiny, musíme podľa neho rešpektovať ich vplyv na organizmus. Avšak môžeme sa snažiť s nimi do istej miery vysporiadať.

Vplyv psychiky na telo

„V žiadnom prípade však nemôžeme hovoriť o priamom vplyve mesiaca na psychickú zložku človeka,“ tvrdí Podoba a dodáva, že takéto pôsobenie je možné iba na telo.

Zároveň však vysvetľuje, že na to, čo sa deje v tele človeka, je možné reagovať psychicky, a to buď pokojne, nepokojne alebo úplnou ignoráciou, prípadne až panicky.

„Z doterajšieho poznania zároveň vieme, že vplyv psychiky na telo a jeho procesy je naozaj veľmi výrazný a toto poznanie je dobré mať na pamäti,“ pokračuje Podoba s tým, že v takom prípade sa nemusíme iba vysporiadavať s dôsledkami, ale môžeme odstrániť samotnú príčinu nepohody.

Hlbší problém

Spôsob, akým psychika reaguje na okolité dianie a na to, čo sa deje v našom tele, pôsobí spätne na priebeh fyziologických procesov, akým je aj spánok. Autosugescia pokojného spánku môže pomôcť tým, ktorí trpia narušením kvality spánku.

„Úzkostné očakávanie niečoho ohrozujúceho, prípadne autosugescia nespavosti, budú pôsobiť na ďalšie výrazné zhoršenie už narušeného fyziologického priebehu spánkového procesu, napríklad v dôsledku fáz mesiaca,“ vysvetľuje Podoba.

V prípade úzkosti to zväčša už nie je také jednoduché. V tomto prípade je potrebné vyhľadať psychoterapeutickú pomoc, pričom zmena môže prísť až po niekoľkých mesiacoch, nakoľko ide o hlbšie zakorenený problém.

Poznanie seba a hľadanie tvorivého riešenia je taktiež psychologický proces. „Poznanie toho, čo človeku prospieva či neprospieva v danej situácii a rešpektovanie tohto poznania sa zväčša podieľa na skvalitnení nielen spánku, ale života vôbec,“ dodáva na záver psychológ.

 

zdroj: webnoviny.sk, foto: pixabay

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com