Veľký prehľad výnimiek zákazu vychádzania: Aký je rozdiel medzi otestovanými a tými, ktorí test odmietnu?

Zdieľajte článok na

Vláda dňa 28.10. predĺžila núdzový stav na Slovensku od 2. do 8. novembra.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele.

 

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

 Realizovať môžete len:

·         cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,

·         cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,

·         cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,

·         cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,

·         cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,

·         cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,

·         cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,

·         cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,

·         cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

·         cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Cesta do práce nie je umožnenáZamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

 

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

·         máte menej ako 10 rokov,

·         sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;

·         Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,

·         bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

·         máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,

·         máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

·         ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,

·         v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 

Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.

 

Presné znenie uznesenia vlády nájdete na tomto webe:

https://rokovania.gov.sk/RVL

ONLINE NABYTOK:

onlinenabytok


Zdieľajte článok na

You Might Also Like