Veľký prehľad obchodov a služieb, ktoré nedostali stopku. Môžeš sem ísť aj napriek tvrdému lockdownu!

NOVÉ PRAVIDLÁ OD 1. JANUÁRA (PREVÁDZKY, UBYTOVACIE ZARIADENIA, OMŠE A POD.)

Radi by sme vás upozornili na novú vyhlášku ÚVZ SR, ktorá je v súlade s uznesením vlády SR č. 807 z 31. decembra 2020. Vyhláškou sa zabezpečuje regulácia činnosti prevádzok a zákaz podujatí, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania v zmysle uznesenia vlády SR.
Vyhláška je účinná od 1. januára 2021.

Zmeny oproti doteraz platnému režimu sú v nasledujúcich bodoch:

• uzatvárajú sa servisy lyží a požičovne lyží
• uzatvárajú sa predajne živých rýb aj v exteriéri a predaj vianočných stromčekov v exteriéri
• uzatvárajú sa prevádzky lanových dráh a vlekov
• platí zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky či v blízkosti prevádzky
• zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách, online prenos bohoslužieb z kostolov je možný, „prenosový“ tím môže mať max. 6 osôb.
• obrad krstu, sobášneho obradu a pohrebného obradu, vrátane ich civilných verzií, je možné organizovať len do počtu 6 osôb
• uzatvárajú sa prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní so začiatkom ubytovania pred účinnosťou tejto vyhlášky, môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred účinnosťou tejto vyhlášky, najneskôr však do 10. januára 2021. Ubytovávanie nových hostí po účinnosti tejto vyhlášky je zakázané.
Výnimku z uzatvorenia maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby majú:
• prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
• prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
• predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020,
• predajne drogérie,
• lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
• predajne novín a tlačovín,
• predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
• výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu
• zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
• výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
• predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov,
• prevádzky telekomunikačných operátorov,
• prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
• práčovne a čistiarne odevov,
• čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
• pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
• služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
• servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
• taxislužby,
• advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
• prevádzky kľúčových služieb,
• zberné dvory,
• obchodné domy (otvorené v nich môžu byť len prevádzky, ktoré majú výnimku zo zatvorenia)
• služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
Kompletné znenie vyhlášky nájdete tu:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com