Vedci odhalili nový „najnebezpečnejší“ typ osobnosti! Psychopatov vopchá do vrecka!

Vedci identifikovali novú „nebezpečnú“ povahovú črtu nazvanú „temná empatia“ – ale máte ju aj vy?

Nedávny výskum zistil, že jednotlivci, ktorí sa vyznačujú temnými osobnostnými črtami, ako je napríklad narcizmus, si môžu zachovať vysokú úroveň kognitívnej a afektívnej empatie.

Štúdia, ktorá bola nedávno uverejnená v časopise Personality and Individual Differences, označuje tieto typy ľudí ako „temných empatikov“.

Empatiu možno rozdeliť do troch kategórií: kognitívnu, ktorá opisuje intelektuálne pochopenie pocitov niekoho iného bez toho, aby sme ich cítili; afektívnu, teda pociťovanie emócií niekoho iného ako svojich vlastných; alebo súcitnú, ktorá je kombináciou kognitívnej a emocionálnej empatie.

Za temných empatikov sa považujú jedinci, ktorí majú kognitívnu a/alebo afektívnu empatiu, ako aj charakteristiky z „temnej triády“ – súhrnného pomenovania troch temných osobnostných čŕt: Machiavelizmus, psychopatia a narcizmus.

Výskumníci zistili, že osoby s tmavšími vlastnosťami sa často spájajú s nedostatkom empatie.

A hoci tieto nové údaje, ktoré výskumníci zozbierali od skupiny 1 000 osôb, toto tvrdenie určite posilňujú, naznačujú aj silné zastúpenie skupiny temných empatikov.

„Ako sme očakávali, našli sme tradičnú skupinu temnej triády s nízkym skóre v empatii (približne 13 % vzorky). Našli sme aj skupinu s nižšou až priemernou úrovňou všetkých vlastností (približne 34 percent „typických“) a skupinu s nízkymi tmavými vlastnosťami a vysokou úrovňou empatie (približne 33 percent empatikov),“ uviedli autori štúdie.

„Štvrtá skupina ľudí, ‚temní empati‘, však bola jasne viditeľná. Mali vyššie skóre temných čŕt aj empatie (približne 20 percent našej vzorky). Zaujímavé je, že táto druhá skupina dosiahla vyššie skóre v kognitívnej aj afektívnej empatii ako skupiny ‚temnej triády‘ a ‚typických‘ empatikov,“ dodali.

Tím uviedol, že nebol úplne prekvapený, že temní empati dosiahli také vysoké skóre v časti kognitívnej a afektívnej empatie.

„Svojím spôsobom to dáva zmysel, pretože na to, aby ste mohli manipulovať s druhými vo svoj prospech – alebo sa dokonca tešiť z bolesti druhých – musíte mať aspoň určitú schopnosť porozumieť im,“ vysvetlili.

Výskumníci tiež zistili, že temní empati boli nepriamo agresívnejší ako typickí empati a empatici.

Empatia síce obmedzila mieru agresivity tejto skupiny, ale úplne ju neodstránila.

Okrem toho sa ukázalo, že táto skupina má svedomie a možno dokonca nemá rada svoju temnú stránku, pričom negatívne emócie sú reakciou na ich sebaľútosť, uviedol tím.

Nové zistenia vrhajú svetlo na osoby s vlastnosťami temnej triády, ako aj nútia klinických psychológov pozrieť sa na empatiu novým spôsobom.

„Temný empatik môže byť v skutočnosti nebezpečnejší ako chladnejší a necitlivejší typ temnej triády, pretože takzvaný temný empatik vás môže pritiahnuť bližšie – a v dôsledku toho spôsobiť viac škody,“ uviedol pre PsychCentral doktor Ramani Durvasula, klinický psychológ.

„Čím bližšie k niekomu ste, tým viac mu môžete ublížiť,“ dodala Durvasula

zdroj: nypost.com

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com