Úrad verejného zdravotníctva: Aktuálne sa koronavírus šíri najmä kontaktmi s pozitívnymi osobami v rodinách a na pracoviskách

Spread the love

Aktuálne sa koronavírus šíri hlavne kontaktmi v rodinách a na pracoviskách. Uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva včera zaznamenali vo svojej územnej pôsobnosti 1 929 potvrdených prípadov COVID-19 z 12 502 laboratórnych vyšetrení. Početnejší výskyt hlásili RÚVZ Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Prešov, Poprad, Prievidza, Trnava a Senica.
Nákaza sa šíri najmä kontaktmi s pozitívnymi osobami v rodinách a na pracoviskách. Početnejší výskyt preto eviduje väčšina krajských miest.

RÚVZ Bardejov, Trnava, Humenné, Prešov, Prievidza, Senica: Pokračuje šírenie COVID-19 najmä medzi úzkymi kontaktmi, v rodinách, na pracoviskách a v kolektívoch, sporadicky sa vyskytnú aj importy zo zahraničia. Lokálne epidémie sa vyskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, pričom regionálne úrady prijímajú v spolupráci so zriaďovateľmi zariadení príslušné opatrenia. Jednotlivé zariadenia fungujú v osobitnom režime, pozitívni klienti sú izolovaní a stará sa o nich vyčlenený personál.

RÚVZ Čadca: Vo väčšine prípadov ide o dohľadané kontakty, COVID-19 sa šíri najmä v rodinách, v územnej pôsobnosti RÚVZ Čadca zatiaľ neevidujú žiadne nové výrazné ohnisko nákazy.

RÚVZ Košice: Epidemiológovia nezaznamenali nové ohniská nákazy, nové prípady sú kontakty už potvrdených infikovaných osôb a vyšetrenia, ktoré nariadili lekári.

RÚVZ Prešov, RÚVZ Banská Bystrica: Zväčša ide o pokračovanie výskytov COVID-19 v rodinách. Ochorenie bolo potvrdené aj u kontaktov potvrdených prípadov zo starších i novších ohnísk nákazy (napríklad pracoviská, oslavy, rôzne spoločenské podujatia, navštevované kolektívy) a rovnako boli pozitívne testované i viaceré kontakty kontaktov potvrdených prípadov COVID-19.

RÚVZ Liptovský Mikuláš: Ide najmä o dohľadané kontakty pozitívne testovaných, rodinné nákazy a kontakty na pracoviskách.

RÚVZ Dolný Kubín: V okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín pokračuje aj za pomoci príslušníkov ozbrojených síl dohľadávanie kontaktov pozitívnych osôb.

 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos/a.295375124664604/704929167042529/?type=3&theater

You Might Also Like