Týždeň očami Pavla Urbana: Sme krajina vyvolených. Holý, Cibulková a jej manžel… kto je ďalší?

Posledný deň v týždni akoby pravidelne prinášal informácie, ktoré rozrušia slovenskú verejnosť. Tentoraz pozornosť zaujala správa, že prednostne bola očkovaná proti COVID-19 aj bývala tenistka Dominika Cibulková a jej manžel.

Predtým v negatívnom slova zmysle zaujala aj informácia o návštevách rodiny vicepremiéra Štefana Holého vo Veľkej Británii. Samozrejme, v rozpore s nevyhnutnými protipandemickými opatreniam. Vďaka výnimke od hlavného hygienika.

Kotlebovci sa zase zviditeľnili návrhom novely, ktorou by sa zo zákona vypustili trestné činy extrémistického charakteru.

Máme začiatok nového roka, ale nič sa nezmenilo. A ešte sa máme na čo tešiť.

Vláda sľúbila transparentnosť, dodržiavať sa jej ju nedarí

Politické strany, ktoré tvoria vládu, priviedol na výslnie aj sľub, že na rozdiel od predošlej moci, budú robiť všetko transparentne a nebude vyvolených. Dodržiavať sa im to ale akosi nedarí.

Týždne nechcel vicepremiér Štefan Holý vysvetliť, či pri návrate z Veľkej Británie dodržiaval platné protiepidemiologické opatrenia. Novinári sa pýtali, nikto však nechcel povedať pravdu. Až sa vymyslelo riešenie, údajne mal výnimku. Podľa premiéra Holý len trochu naťahoval novinárov a nič sa nedeje. Ale malo by sa!

Čo majú povedať ľudia, ktorí nemôžu navštíviť svoje rodiny, aj keď žijú v rovnakom meste, nehovorím o inej krajine? Alebo tí, ktorí nemôžu v nemocniciach navštíviť svojich príbuzných? Kto im má dať výnimku?

Vlastne, načo im ju aj dávať, veď sú to obyčajní ľudia, ktorí by mali čušať a trpieť. Ale taký minister, ak by nenavštívil rodinu, mohol by mať depresiu a nevedel by dobre riadiť krajinu. To je krajina rovných? Toto vládna koalícia nesľubovala.

Rovní a rovnejší aj v očkovaní

Keď už hovorím o krajine rovných, dotkla sa ma správa o prednostnom očkovaní bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej a jej manžela.

V čase, keď väčšina z nás netrpezlivo čaká, kedy už dostaneme vakcínu proti COVID-19, sa ukázalo, že nie všetci sme si rovní. Niektorí sú rovnejší. Nehovorím teraz len o Cibulkovej, ale o desiatkach ďalších, ktorí by akože mali svojim činom povzbudiť verejnosť, aby sa dala očkovať.

Cibulkovej by sa to možno aj podarilo, ale koho by oslovil Michal Navaro, ktorý je náhodou jej manželom? O vedúcom úradu vlády alebo štátnych tajomníkoch už ani nehovorím. Ak by sme urobili anketu, či niekto vôbec pozná ich mená, výsledok by bol pravdepodobne takmer nulový. Koho oni môžu osloviť?

Prípadná výhovorka, že sú nevyhnutní pre chod štátu by asi tiež neobstála. Veď sme dva týždne mali nakazenú polovicu členov vlády. Všimol si niekto, že niečo nefunguje? Málokto. Okrem toho, načo máme elektronickú komunikáciu? Možno bude treba vynaložiť ďalšie milióny, aby aj štátny tajomníci mali možnosť komunikovať prostredníctvom internetu.

Veď aj ja chcem byť prednostne očkovaný, lebo moje komentáre budú niektorým čitateľom viac chýbať ako napríklad niektorý štátny tajomník.

Kotlebovci chcú beztrestne propagovať extrémizmus

Pandémia, nepandémia, kotlebovci si stále idú svoje. Tentoraz ich možno hnal strach, že ich vodca môže skončiť nadlho za mrežami. Navrhujú preto vypustiť zo zákona paragraf, ktorý hovorí o trestných činoch extrémistického charakteru. Nemyslím si, že sa im to v parlamente podarí presadiť, ale už samotný pokus je zarážajúci, aj keď prichádza od ĽSNS.

Trestným činom by podľa kotlebovcov napríklad nemalo byť použitie zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. Podobne aj pri neodôvodnenom odlišnom zaobchádzaní voči osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Neviem si ani predstaviť, čo by sa stalo, ak by toto niekto schválil. Mali by sme znovu na uliciach ľudí so žltou hviezdou, pochodovali by hliadky v čiernych rovnošatách podobných tým spred 90 rokov, ktoré by samé rozhodovali, ako treba zaobchádzať s bielym alebo čiernym, evanjelikom alebo katolíkom, ženou alebo mužom. Predstava takého niečoho vyvoláva hrôzu.

Výhovorka, že ide o slobodu prejavu, ako je to v USA, je smiešna. V posledných dňoch sme práve v tejto krajine videli, kam sloboda prejavu „extrémistov“ môže viesť, lebo po slovách často prichádzajú aj činy. Radšej chcem žiť v krajine, kde nebudem tŕpnuť, keď idem ulicou.

§ 47a Priestupky extrémizmu

(1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto

a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania

d) napriek zákazu podľa osobitného predpisu3g) umiestni na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli text, vyobrazenie alebo symbol oslavujúci, propagujúci alebo obhajujúci režim založený na komunistickej, fašistickej alebo nacistickej ideológii alebo jeho predstaviteľa, alebo takéto umiestnenie iniciuje, rozhodne o ňom, umožní ho alebo sa na ňom inak podieľa.

(2) Súčasťou výroku rozhodnutia, ktorým bol obvinený z priestupku uznaný vinným za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. d), je výzva na odstránenie protiprávneho stavu v lehote do 60 dní.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 500 eur., za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 1 000 eur. Pokutu za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia protiprávneho stavu.

autor: Pavel Urban, webnoviny.sk, Reprofoto: IG Dominika Cibulkova, www.instagram.com

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com