Test od slávneho Shakespeara: Čo si všimnete na obrázku ako prvé, prezrádza mnoho o vašom vnútri!

Spread the love

William Shakespeare je určite najslávnejším zo všetkých anglických spisovateľov. Jeho básne a divadelné hry obsahujú toľko bohatstva, že v nich každá generácia nachádza nový význam.

Aj po rokoch vieme nájsť v jeho divadelný hrách a dielach množstvo aktuálnych, spoločenských tém. Jeden z jeho výrokov hovorí: “Oči vidia všetko, no myseľ nám ukáže len to, čo vidieť chceme.” Táto jeho myšlienka sa vzťahuje aj na náš dnešný obrázkový test. Nižšie na obrázku sú zobrazené dva predmety vnímania. Prvým z nich je pes a druhým tvár.

Jediné, čo je dôležité je, ktorý z týchto dvoch útvarov si ako prvý všimnete. Je len na vašej mysli, na čo zaregistrujete najskôr.

 

Pes:
Samotný pes je symbolom lojality, mieru a stability. Ak ste si ako prvého všimli jeho, tak to znamená, že podobné vlastnosti si hľadáte u svojho partnera či priateľoch. Zároveň ste až príliš veľkým detailistom. Nič to však nemení na tom, že ste vyrovnaná osobnosť a poväčšine aj šťastná. Hoci túžite po bezhraničnej láske a vernosti od partnera, viete mu dať zároveň dostatočný priestor pre jeho osobný rozvoj aj mimo vás. Základným kameňom vášho vzťahu je dôvera, úcta a rešpekt. Aj vďaka týmto vlastnostiam si uvedomujete, že nemôžete partnera nijak obmedzovať a jednoducho mu len dôverujete bez zbytočnej žiarlivosti.

 

Napriek veľmi početným kladom vašej povahy dokážete zároveň konať v istých situáciách veľmi impulzívne. Dávajte si pozor, aby sa vám takéto konanie v budúcnosti nevypomstilo. Nechajte si svoje, hlavne závažnejšie rozhodnutia dlhšie uležať v hlave pred tým, ako k nim pristúpite. Po rozchode si nezabudnite dopriať čas na zotavenie a neskáčte hneď do nového vzťahu, aby sa nakoniec neobrátil proti vám.

Tvár:
Ak vám do oka padla prvá tvár, je to znakom toho, že svet vnímate ako celok. Všetko vo vašom živote má svoje miesto a tvorí dokonalú súhru. Nemáte radi chaos a neporiadok. Do budúcnosti máte svoje plány, ciele a nikdy to nie sú len prázdne myšlienky. Popri ich tvorení si vždy viete nájsť cestu k ich dosiahnutiu.

Jednou z vašich najsilnejších povahových výhod je cieľavedomosť. Pri budovaní kariéry však často zabúdate na svoju rodinu a partnera. Pamätajte, že peniaze a úspech nie je to, čo vám prinesie v živote skutočné šťastie. Hoci si viete ísť tvrdo za svojim a v živote nič neprijímate zadarmo, vedzte, že láska je to, po čom skutočne túži vaše srdce. Bez nej totiž nikdy nebudete vnútorne naplnená.

Pri detailnom plánovaní nenechávajte úplne v úzadí improvizáciu a doprajte veciam aj voľný priebeh. To, čo v živote najviac hľadáte máte možno priamo pred nosom.

 

You Might Also Like