Štátny ústav pre kontrolu liečiv: Aké vedľajšie účinky boli nahlásené po očkovaní proti COVID-19?

Podozrenia na vedľajšie (nežiaduce) účinky sa hlásia štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Každá vakcína môže mať vedľajšie účinky, ktoré sa však neobjavia u všetkých očkovaných.
Časť reakcií, ktoré možno pozorovať po podaní akejkoľvek vakcíny, je možné považovať za prirodzené (fyziologické), lebo vyplývajú z požadovanej odpovede organizmu na podanie cudzorodých látok. Za prirodzené ich môžeme považovať iba ak nie sú veľkej intenzity, pričom ich ťažké vystupňované formy považujeme za prejav nechcenej nadmernej reaktogenity vakcíny.
Sú popísané v príbalovej informácii pre používateľa a v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Pri ich výskyte spravidla nie je potrebná návšteva lekára. Typickými vedľajšími účinkami po očkovaní sú bolesť a začervenanie v mieste vpichu, bolesť končatiny, únava, zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalov, kĺbov a iné krátkodobé nezávažné reakcie. Takéto vedľajšie účinky sú prirodzenou reakciou imunitného systému na očkovanie a prevažná väčšina hlásení aj pri očkovaní proti COVID-19 sa týka práve takýchto krátkodobých nezávažných reakcií.
V zriedkavých prípadoch sa vyskytujú aj závažnejšie podozrenia na nežiaduce účinky, ktoré boli nahlásené aj na Slovensku. Ide napríklad o alergické reakcie alebo prekolapsový stav. V takýchto prípadoch si stav pacienta môže vyžadovať aj podanie korekčnej liečby a lekársky dohľad. Ani tieto nežiaduce reakcie však nepredstavujú priame ohrozenie života očkovaného človeka a po podaní liečby dochádza zvyčajne k rýchlemu zotaveniu.
Na Slovensku sme doteraz nezaznamenali prípad, kedy by očkovaný človek musel byť hospitalizovaný na ARE a v priamom ohrození života. Na internete sa šíria nebezpečné hoaxy o závažných nežiaducich reakciách po očkovaní, ktoré boli vyvrátené aj jednotlivými nemocnicami aj Hoaxy a podvody – Polícia SR.
. Všetky hlásenia podozrení na vedľajšie účinky sa transparentne vyhodnocujú a analyzujú aj štátnym ústavom aj na úrovni Európskej únie. Ak máte podozrenie na vedľajší účinok, môžete ho nahlásiť na www.sukl.sk.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com