Starý rituál , ktorý pomáha…Nevedela som si už rady ako ďalej so životom. Vykladačka kariet mi poradila

Mnoho z nás sa vo chvíľach nepohody a nešťastia obracia na kartárky. Ide často o obdobia kedy sa nevieme efektívne rozhodovať, alebo ide o obdobia, ktoré nás majú smerovať ďalej. Často sa takýmto spôsobom dostávame ku kartárkam, ktoré nám radia iba jednu jedinú vec. A to rituál vďačnosti. Nepočuli ste o ňom?

Spýtam sa Vás teda i ja: „Kedy ste sa naposledy poďakovali za všetko čo máte? Čím viac sa sťažujeme, tým  viac samých seba ochudobňujeme o životnú energiu. Ak sa prestanete sťažovať, tak sa zmenia veci v pozitíva a teda sa zmení i váš život. Pri tejto vyššie položenej otázke často každý človek zaváha. A čo tak vyskúšať si, že v budúcu nedeľu strávite jednu hodinu ďakovaním. Napíšte si na papier body, ktoré zosobnia všetko, za či môžete povedať „ďakujem“.

Z vďaky sa rodí nový život, nový osud, ale aj nové situácie, noví ľudia, nový svet. Ak tento rituál prevádzate každý deň, môže sa stať to, že som vás stane šťastný človek a veľmi rýchlo dosiahnete cestu k svojmu vytúženému cieľu, alebo tiež cieľ samotný. Tento rituál vám pomôže oceňovať každú minútu, ktorú ste prežili.

Viacero autorov uvádza viacero spôsobov, alebo viacero rituálov. Najčastejšie sa však opakuje 10 základných. Je dôležité nielen ich prečítať, ale aj zaradiť do svojho života. Môžeme povedať, že každá živá bytosť si zasluhuje šťastie.

Jedným zo základných rituálov je aj tvorivosť. Teda buďte tvorivý. Mozog sa často usiluje o dva režimy – režim oddychu, ale aj režim tvorivosti. Teda dôležitým prvkom našom živote je robiť kreatívne veci. Môžete začať maľovať, písať, či môžete skúsiť viacero ručných prác, alebo môžete začať kresliť. Samotná tvorivosť je základnou potrebou človeka a robí ho šťastným. Teda umenie šťastného žitia je v pravidelnom zdokonaľovaní sa v tvorivosti.

Tak ako naši predkovia, tak aj my musíme žiť v symbióze s prírodou. Teda musíme si všímať postupnosť veci. Napríklad sa môžeme ako ľudia prirovnávať k stromom. Ako to myslíme? No tak že akokoľvek krásny je človek, nebude raz dlho pokiaľ jeho korene sú zhnité. Presne ako strom. Teda nie stačí budovať budúcnosť, ale je dôležité aby sme poznali svoju minulosť.

Je potrebné aby sme nenachádzali medzi svojimi predkami ľudí, na ktorých nemôžeme byť hrdí. Musíme hľadať ľudí, na ktorých práveže môžeme byť hrdý. Ak dôjdeme k poznaniu, aké boli predkovia pred nami, v našich rodinách, tak prídeme pocitu sebavedomia. Nájdeme teda nový smer na náš rast.

Ďalším dôležitým krokom z desiatich základných je pozrieť sa strachu do očí. Hovorí sa, že ak sa chceme zbaviť strachu, musíme sa mu dívať do očí. Napríklad, niektorí ľudia sa boja ich základných životných situácií. Ide napríklad o stratu peňaženky. Napriek tomu, že často budete vybavovať všetky doklady, nové karty, či iné doplňujúce informácie, ktoré obsahovala vaša peňaženka, niektorí ľudia ju zahodia. Pýtate sa prečo ju zahodia? Pretože sa chcú zbaviť strachu. Konkrétne zo strachu, že stratia peňaženku.

Ďalším dôležitým spôsobom je robiť veci naopak. Choďte von na ulicu v netypické oblečení, alebo choďte do práce v netypický čas, či novým spôsobom. Ide o taký „deň naopak“.

Ďalším z desiatich základných bodov je bod, ktorý sa nebojí prijať nové výzvy. Prijmite výzvy. Môže to byť rodinný výlet, alebo stretnutie s novými ľuďmi, či naučiť sa nové činnosti. Je jedno čo, ale hlavne niečo čo vás vytrhne z každodenného života, takzvanej rutiny.

Taktiež je dobré detoxikovať. Nejde len o detoxikáciu tela, ale aj o detoxikáciu psyché. Každý človek V priemere strávi na sociálnych sieťach 1 a pol až štyri hodiny denne. Predstavte si, čo by ste robili Počas tohto času, ak by ste ho strávili na sociálnej sieti? Možno by to bola kniha, alebo jeden šál, alebo jedno umyté okno.

Ďalším dobrým bodom, respektíve radou, je vyčistenie svojho teritória. Ide napríklad o vyčistenie vzťahov, vyjasnenie si nedorozumení, alebo konfliktov. Niektorí reagujú vyčistením celého bytu od nepotrebných materiálnych vecí. Tým že poviete čo cítite, alebo upracete sa naplníte životnou energiou. Teda môžeme povedať, že existuje toxické prostredie, ktoré vás oberá o vitalitu. Ako sa to deje? Predsa tak, že takto naladený človek, kričí, hovorí, ale nič preto, aby som jeho živote niečo zmenilo nerobí.

A posledná rada na záver znie tancujte.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com