Slováci, POZOR! Zmeny v režime na hraniciach už od pondelka 19. apríla!

Vybrané zmeny vo vyhláške ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky:

Osoby, ktoré od pondelka 19. apríla od 6:00 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény aj v prípade, ak:
• Absolvovali očkovanie proti COVID-19 a u mRNA vakcíny (napr. Moderna, Pfizer/BioNtech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
• ak osoba prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
• ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami.
Tieto skutočnosti musí dotyčná osoba vedieť preukázať (doklad o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške, potvrdenie o očkovaní).
Ruší sa možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády; namiesto toho sa vo vyhláške definovali najčastejšie prípady, kedy ministerstvá o výnimky žiadali; vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín; individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.
Napríklad automatickú výnimku z karantény budú mať ľudia, ktorí vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby – túto skutočnosť budú musieť vedieť preukázať; výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom testu (antigén nie starší ako 48 hodín a RT-PCR nie starší ako 72 hodín).
Povinná karanténa sa nebude vzťahovať ani na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí prekračujú hranice pre návštevu zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre SR, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, táto návšteva nesmie prekročiť 12 hodín, v tomto prípade sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
Zjednodušujú sa podmienky tranzitu cez územie SR, budú jednotné pre osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť povoliť tranzit ministerstvo vnútra.
Všetky ostatné podmienky pri vstupe na územie SR nájdete upresnené priamo vo vyhláške: http://bit.ly/vyhlaska-176

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com