Slováci, POZOR! Za zle zaparkované auto v dedine mastná pokuta. Oddnes môžu pokutovať aj obce!

Porušenie pravidiel cestnej premávky v súvislosti so zákazmi zastavenia a státia vozidiel už môžu pokutovať okrem polície aj obce.

Pribudli im kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú  poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.

Predkladatelia v dôvodovej správe vysvetlili, že „v súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla, tzv. objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.“ Obec tak doteraz nemala možnosť vyhotovovať dôkazy a ani vydávať meritórne rozhodnutia v takýchto prípadoch.

Pri zmene legislatívy argumentujú, že mnoho obcí, najmä okresné a krajské mestá, začali riešiť problematiku parkovania rezidentov a jasne stanovili pravidlá, pričom realizovali príslušné dopravné značenie. Chýbali im ale kompetencie na kontrolu rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.

„Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce,“ tvrdia predkladatelia. Účinnosť  novela nadobudla od 1. mája 2021.

🚗 DRŽITELIA VOZIDIEL POZOR: V RÁMCI OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI BUDE MÔCŤ VYRUBIŤ POKUTU ZA NIEKTORÉ DELIKTY AJ OBEC

Obce…

Uverejnil používateľ Ministerstvo vnútra SR Piatok 9. apríla 2021

 

autor: TASR

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com