Slováci, POZOR! Z trhu sťahujú nebezpečnú potravinu: Obsahuje minerálny olej, ktorý sa v potravinách nesmie vyskytovať!

Českí kontrolóri zistili v hrozienkach  od slovenského výrobcu ENCINGER SK s. r. o. prítomnosť minerálneho oleja, ktorý sa v potravinách nesmie vyskytovať.

Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) zistila na trhu závadné hrozienka v balení 500 g, s dátumom spotreby do 25. 3. 2022, výrobca: ENCINGER SK s.r.o, Jadranská 13, 841 01 Bratislava, Slovensko, krajina pôvodu: Irán.

Laboratórna analýza v akreditovanom laboratóriu potvrdila prítomnosť minerálneho oleja v potravine v množstve 45,4 miligramov na kilogram (mg/kg). Podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008 však táto látka nesmie byť prítomná v potravinách.

Inšpektori SZPI odobrali dávku potravín v maloobchodnej predajni spoločnosti Albert Česká republika, s.r.o., Vídeňská 815/98a, 639 00 Brno. Kontrolovanej osobe sme nariadili, aby pozastavila predaj nevyhovujúcej šarže v celej krajine.

SZPI odporúča všetkým spotrebiteľom, ktorí majú túto šaržu potravín doma, aby ju nekonzumovali.

Potravinová inšpekcia vložila dodatočné informácie do európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF, ktorý umožní vyšetrovanie a prijatie opatrení v krajine výrobcu potravín.

zdroj: szpi.gov.cz/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com