Slováci, POZOR! Z trhu sťahujú nebezpečné respirátory, predstavujú riziko ohrozenia zdravia!

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečný výrobok, ktoré predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Ide o respirátor KN95, HG – KN95 pôvodom z Číny. 

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Filtračná tvárová polmaska – respirátor KN95, HG – KN95

Pôvod: Čína

Popis: Ide o filtračnú tvárovú polmasku – respirátor KN95, HG – KN95, katalógové číslo výrobku dané dovozcom DB 2002. Výrobok je balený v priesvitnom celofánovom balení po 10 kusov. Priamo na respirátore je uvedené označenie KN 95.

Na obale je uvedené: KN 95 Mask; popis vrstiev; návod na použitie; grafické symboly; norma EN 149: 2001 + A1: 2009; papierová etiketa, na ktorej je uvedený názov výrobku Respirátor triedy KN95 (FFP2) NR D, model DB2002, norma EN 149:2001 + A1:2009, adresa dovozcu, adresa výrobcu, dátum expirácie 03/2025, symboly údržby a krajina pôvodu.

Druh nebezpečnosti: Zdravotné riziko

Príčina nebezpečnosti:

Respirátor nevyhovel požiadavke v parametri „prienik filtračného materiálu“. Filtračný materiál pri používaní dostatočne nezachytáva častice šíriace sa vzduchom pre typ respirátora FFP2. Zadržiavanie častíc filtračným materiálom pri používaní respirátora je nedostatočné, v dôsledku čoho môže cez masku prejsť nadmerné množstvo častíc alebo mikroorganizmov. Okrem vyššie uvedeného nedostatku výrobok nie je označený povinnými údajmi v zmysle osobitného predpisu, ktorý sa naň vzťahuje.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a spätné prevzatie a súčasne uložila kontrolovanému subjektu povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

zdroj: soi.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com