Slováci, POZOR! Vláda schválila plánovaný odklad platenia odvodov aj za mesiac február!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémi.

Mimoriadna situácia, ktorá aj naďalej ovplyvňuje platenie a výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vyžiadala ich opätovný odklad.
Splatnosť odvodov posúvame aj za mesiac február s cieľom zmierniť ekonomický dopad.
Pôvodný termín splatnosti odvodov za mesiac február bol do 8. marca 2022.
Nový termín splatnosti je do 30. júna 2025.
Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie preukázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 % a viac .
Odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 Tie povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.
zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com