Slováci, POZOR! SOI upozorňuje na podvodné obchody, tovar nedoručia a na otázky neodpovedajú!

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala množiace sa spotrebiteľské podania proti internetovým galériám www.bonky.sk a www.suprisimo.sk.

Z informácií dostupných na predmetných webových stránkach a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetových stránok je spoločnosť so sídlom v Číne, Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd, Čína, ktorá predmetnú stránku označuje ako online trhovisko, prostredníctvom ktorého predávajú výrobky zahraniční predávajúci, so sídlom v Číne alebo v Singapure. Prevádzkovateľ v Obchodných podmienkach, s ktorými je potrebné vopred sa oboznámiť, tiež uvádza, ako je potrebné postupovať pri nákupe výrobkov, príp. pri ich reklamácii alebo odstúpení od zmluvy.

Spoločnosť EPHEMERA SOLITUDE ECOMMERCE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha je len sprostredkovateľom predaja, teda nie je predávajúcim a nevlastní predávaný tovar.

Spoločnosť Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd v obchodných podmienkach výslovne uvádza, že zodpovedá za prijímanie objednávok od zákazníkov, vybavovanie reklamácií tovaru, zodpovedá za celkový chod platformy a tovar, ktorý platforma ponúka.

Kupujúci je zároveň upozornený na to, že kúpna zmluva na vybraný tovar v online trhovisku vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

Z obsahu spotrebiteľských podaní však vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z Číny majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na dozorný orgán v Číne:

State Administration for Market Regulation

8# Sanlihe Donglu, Xichengqu

Beijing 100820

CHINA

Kun Zhang

zhanglun@saic.gov.cn

Xiaodong Wang

wangxiaodong@saic.gov.cn

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedených webových stránok.

zdroj: soi.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com