Slováci, POZOR! Oddnes platia nové pravidlá: Skrátená izolácia pre pozitívnych aj karanténa!

Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa od 25.1.2022 menia viaceré pravidlá pre izoláciu po pozitívnom teste, ako aj pre karanténu po styku s pozitívnou osobou.

Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne.
V krajinách, v ktorých sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na COVID-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku neúnosne zvýšili tlak na zvyšných zamestnancov.
Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu.
Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.

V tomto kontexte preto Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne apeluje najmä na:

skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora – táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov.
 bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov.
 uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.
VYSVETLENIE POJMOV:
Izolácia: po doručení pozitívneho výsledku testu
Karanténa: po úzkom kontakte s pozitívnou osobou
👉 ZA POZITÍVNEHO SA BUDE OSOBA POVAŽOVAŤ PO DORUČENÍ VÝSLEDKOV:
• RT-PCR testu
• LAMP testu
• antigénového testu
• Point of care testu (PoCT)
Za pozitívneho bude človek považovaný aj po vykonaní domáceho antigénového testu, ktorý však musí posúdiť jeho všeobecný lekár.
PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok.
👉 DOMÁCA IZOLÁCIA POZITÍVNEJ OSOBY:
očkovaní, po prekonaní, neočkovaní
• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
• nasledujúcich 5 dní musí táto osoba na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
• ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár
👉 KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU
neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky (viac ako 9 mesiacov od zaočkovania)
• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
• nasledujúcich 5 dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
• ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár
👉 KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU
plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do 9 mesiacov od zaočkovania, po prekonaní
• povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a má aplikovanú posilňujúcu dávku – ak nebude mať príznaky ochorenia
• všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť napríklad v prípade úzkeho kontaktu s osobou v spoločnej domácnosti, možnom ohrození imunodeficitnej osoby na pracovisku kontaktu, a pod.
• osoba musí nasledujúcich 7 dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
👉 DEFINÍCIA ÚZKEHO KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU
kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a zároveň:
• boli osoby v priamom fyzickom kontakte
• boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút
• osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút
• osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút
Doba úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky
alebo od objavenia príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.
👉 SKRÁTENIE IZOLÁCIE A KARANTÉNY JE PRAGMATICKÉ, NIE MEDICÍNSKE ROZHODNUTIE.
Aj po 5 dňoch môže byť ešte človek infekčný. Napríklad nová (pre-print) štúdia na americkej NBA ukázala u omikron prípadov, že viac ako polovica bola infekčná ešte 5 dní po prvom pozitívnom teste, 25% ešte v šiesty deň a 13% ešte na siedmy deň.
Z toho dôvodu:
• dôrazne odporúčame zamestnávateľom preferovať home office
• osoby po ukončení izolácie a karantény musia nosiť respirátor FFP2
• po ukončení izolácie a karantény by tieto osoby nemali navštevovať hromadné podujatia, reštaurácie, športoviská,…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com