Slováci, POZOR! Od nového roka budú platiť nové pravidlá pri platbách na internete

Od nového roka budú platiť prísnejšie pravidlá pri platbách na internete. Ide o takzvanú silnú autentifikáciu klienta. Dôvodom sprísnenia sú stúpajúce podvody špekulantov. Jedným z riešení na našom trhu je aplikácia v smartfóne.

Nový spôsob overenia klienta

Zohľadnený je tak prvok vlastníctva, pričom klient musí zadať PIN kód, prípadne nasníma svoje biometrické údaje. Prípadne to môže byť aj kombinácia ePIN kódu vygenerovaného napríklad v internetbankingu a jednorazového kódu prijatého cez SMS do mobilného telefónu. „Odporúčame, aby sa spotrebitelia oboznámili s novým spôsobom overenia klienta,“ radí Národná banka Slovenska.

Zanedbanie prípravy poskytovateľov môže podľa nej po 1. januári 2021 viesť k tomu, že platby používateľov budú zamietnuté a platobné operácie kartou sa neuskutočnia. Centrálna banka môže za porušenie povinnosti zabezpečiť silnú autentifikáciu používateľa uložiť poskytovateľom platobných služieb, podliehajúcim jej dohľadu, opatrenie na nápravu, alebo sankciu.

Zmeny vychádzajú zo smernice

Európska komisia v roku 2015 vydala smernicu PSD2, ktorá od poskytovateľov platobných služieb, napríklad bánk, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí, požaduje, aby prešli na takzvanú silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb (strong customer authentification – SCA). Cieľom je znížiť riziko podvodov uskutočnených platobnými kartami na internete.

Silná autentifikácia používateľa platobných služieb v praxi znamená, že sa používateľ platobnej služby pri vykonávaní platobných operácií platobnými kartami na internete autentifikuje použitím dvoch alebo viacerých autentifikačných prvkov z troch kategórií.

Prvou je vedomosť – heslo, PIN, odpovede na dohodnuté kontrolné otázky. Druhou je vlastníctvo – napríklad vlastníctvo zariadenia schopného generovať alebo prijímať jednorazové heslá. Treťou kategóriou sú charakteristické znaky držiteľa platobnej karty – napríklad zosnímanie biometrických údajov v podobe odtlačku prstu, hlasu, geometrie tváre klienta.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí umožňujú používateľom platiť prostredníctvom platobnej karty na internete, sú povinní pri každej platbe overiť totožnosť používateľa platobnej služby – držiteľa platobnej karty. Ak totožnosť používateľa platobnej služby nie je korektne overená a ani nespadá pod niektorú z výnimiek z povinnosti vykonať silnú autentifikáciu, platba bude zamietnutá.

 

zdroj: webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com