Slováci, POZOR! Nový rok prinesie novú formu sčítania obyvateľov. Ako bude prebiehať a aká pokuta hrozí za nevyplnenie dát?

Žiadne rady, žiadne čakanie. Nový rok prinesie prvé elektronické sčítanie obyvateľstva. Údaje budeme môcť zadať pri večernom sledovaní televízie či pri pití rannej kávy. Aj o tom informuje kampaň s názvom Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB2021).

O čo vlastne ide

SODB2021 je projektom, ktorý realizujú obce spoločne so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Oficiálne bol spustený 1. júna 2020 a má trvať do 31. marca 2021. Jeho prvá fáza, ktorou je sčítanie domov a bytov, už prebieha a bude trvať do 12. februára 2021.

Túto fázu majú v réžii obce a ŠÚ SR. Občania sa však nemusia obávať, že niečo zmeškali. Pre ľudí je dôležitý termín 15. február 2021, kedy začína sčítavanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa budú mať všetci obyvatelia Slovenska, a to do konca marca.

Dôležitý je teda pobyt a nie občianstvo. V praxi to znamená, že vyplniť údaje v daných termínoch bude musieť každý, kto má na SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Do tejto skupiny inštitúcie zaradzujú aj občana Európskej únie, ktorý má na našom území obvyklý pobyt.

Počítač alebo mobil

Počas uvedených mesiacov môžu obyvatelia SR zadať požadované údaje odkiaľkoľvek. Slúžiť im na to bude mobilná aplikácia alebo stránka scitanie.sk. Za deti vyplní údaje ich rodič, resp. zákonný zástupca.

 Článok máte odtiaľto odomknutý

Členovia domácnosti by mali pomôcť seniorovi alebo osobe so zdravotným postihnutím. Ak obyvateľ SR patrí do týchto skupín a žije sám, môže využiť služby asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom pomôže stacionárny asistent. Kontaktné miesta môžu využiť aj ľudia bez domova či zo sociálne slabých skupín.

V prípade potreby možno obec alebo call centrum požiadať aj o službu mobilného asistenta. Ten navštívi domácnosti osobne. Požiadať o to je však nutné počas prvých dvoch týždňov sčítania obyvateľov, teda prvých dvoch týždňov februára 2021.

A čo bezpečnosť

Elektronická forma sčítania je výnimočná nie len pre nás, ale aj pre ostatné krajiny. Tie sa ešte stále uchyľujú skôr k papierovej podobe. Z hľadiska bezpečnosti vždy existuje riziko hackerského útoku. Ako hovorí Ondrej Macko, editor-in-chief Touchit, je to pre hackerov otázka prestíže.

„Považujem to za dobrý nápad, ale určite musí byť zachovaná bezpečnosť informácií, čo bude veľmi náročné,“ povedal pre Webnoviny.sk Macko. Problém vidí v zadávaní údajov z rôznych nezabezpečených zariadení či v pripojení na internet v niektorých regiónoch.

Aby k uvedeným scenárom nedošlo, spolupracuje ŠÚ SR s Úradom na ochranu osobných údajov SR, ktorý bude chrániť informácie pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Zabezpečiť to má osobitným bezpečnostným projektom ako aj zaškolením a poučením zamestnancov.

Pokuty udeľovať nechcú

Napriek tomu, že zákon ráta s pokutami od 25 do 250 eur za nevyplnenie požadovaných údajov, ŠÚ SR ich udeľovať nechce.

„Veríme, že sa nám podarí dostatočne vysvetliť, že je v celonárodnom záujme získať údaje zo sčítania a nastaviť tak fungovanie Slovenska optimálne,“ hovorí Jasmína Stauder, hovorca pre SODB 2021.

Výsledky sčítania sa totiž budú využívať pre jednotlivé druhy pripravovaných politík, konkrétne v sociálnej, národnostnej či kultúrnej politike.

V praxi údaje rozhodnú o tom, kde sa budú budovať parkoviská, detské ihriská či ako sa bude investovať do nemocníc, škôl alebo domov sociálnych služieb.

Elektronický formulár totiž obsahuje otázky, ktoré ŠÚ SR nemôže nikde dohľadať. Napríklad otázku viery, národnosti či spôsobu dopravy, ktorý obyvateľ využíva.

Keďže ich môžu vďaka elektronickej forme vyplniť aj ľudia, ktorí sa budú v danom období nachádzať v zahraničí, môže sčítanie priniesť nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti.

 

autor: KAMILA OLÁHOVÁ, webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com