Slováci, POZOR! Nové rozdelenie cestovného semaforu, ktorý platí od pondelka: Ktoré krajiny sú najviac rizikové?

CESTOVNÝ SEMAFOR: REŽIM NA HRANICIACH OD PONDELKA 14. JÚNA
Účinnosť vyhlášky: od 14. júna 2021, týka sa osôb, ktoré vstupujú na územie SR po 6:00
(Pre ľudí, ktorí prídu pred týmto termínom platí doterajšia vyhláška).
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje režim na hraniciach v súlade s podmienkami aktualizovaného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky na rokovaní 9.6.2021. Okrem iného pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už s negatívnym testom (podrobnosti nižšie).
 Kľúčovou zmenou vo vyhláške k hraniciam, ale aj v aktualizovaniej vyhláške k organizácii hromadných podujatí a režimu prevádzok, je nová definícia zaočkovanej osoby.
SYSTÉM CESTOVNÉHO SEMAFORU
Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.
Zelené krajiny: krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou
Červené krajiny: krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu
⚫️ Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami.
Zoznam krajín podľa cestovného semaforu bude odborníkmi prehodnocovaný minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.
PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD ZO ZELENÝCH KRAJÍN
Platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.
Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
Pre osoby, ktoré nespadajú do výnimiek (sú vymenované nižšie), sa nariaďuje povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.
Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.
Povinnosť karantény pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, neplatí, ak:
▫️ sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
▫️ prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky.
▫️ má menej ako 18 rokov
▫️ prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:
▫️ osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
▫️ V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
▫️ V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČERVENÝCH KRAJÍN
Platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.
Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.
Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
Osoby, ktoré prišli z “červenej krajiny” a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.
Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.
PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČIERNYCH KRAJÍN
⚫️ Platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny.
⚫️ Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid/
⚫️ Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Pri bezpríznakovom priebehu po 14 dňoch
▫️ Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
⚫️ Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)
⚫️ Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
⚫️ Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.
⚫️ Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.
Poznámka k lehotám: “Po zavŕšení” znamená, že najskôr musí uplynúť celá lehota. Ak teda uvádzame “po zavŕšení 21 dní”, za zaočkovaného sa osoba považuje najskôr na 22. deň.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com