Slováci, pozor na tento nebezpečný profil šíriaci hoaxy: JE NAPOJENÝ PRIAMO NA RUSKÚ FEDERÁCIU!

MIMORIADNE NEBEZPEČNÝ PROFIL NAPOJENÝ PRIAMO NA RUSKÚ FEDERÁCIU.
Aktivita uvedeného profilu napojeného na diskusnú skupinu je dlhodobo monitorovaná. Jeho konanie ohrozuje bezpečnostné záujmy SR. S veľkou pravdepodobnosťou ide o profil, ktorého prevádzakovateľ je priamo financovaný Ruskou federáciou a bude môcť byť stíhaný za trestný čin vlastizrady, za ktorý hrozí 25 rokov až doživotie.
O tom, že tento profil je priamo dotovaný ruskými záujmami svedčí niekoľko indícií, na ktoré je nutné pozerať sa ako jednotný celok:
➡️ dlhotrvajúca dezinformačná aktivita, intenzita, kadencia
➡️ otvorená dlhodobá podpora ruských záujmov
➡️ anonymita
➡️ strategické a premyslené zverejňovanie príspevkov
➡️ štylistika, gramatika, spôsob tvorby textov
Kroky Policajného zboru vo vzťahu k tomuto profilu nebudeme z taktických dôvodov uvádzať. Na základe získaných poznatkov je vysoko pravdepodobné, že tento profil prevádzkuje verejne známa osoba, ktorá sa za anonymitu tohto profilu dlhodobo skrýva.

Vložiť komentár