Slováci, POZOR! Máte doma túto nabíjačku na mobil? Môže byť nebezpečná!

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok:

USB nabíjačka OnePlus model A6175

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:
Cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby. Na spodnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol separovaného zberu, technické údaje a krajina pôvodu. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale. Bezpečnostné inštrukcie sú uvedené na papierovej etikete prilepenej na obale výrobku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

zdroj: soi.sk

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com