Slováci, POZOR! Inšpektori upozorňujú na toxickú potravinu na slovenskom trhu značky COOP Jednota

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR upozorňujú na nevyhovujúci potravinársky výrobok. Ide o Špenátový pretlak mrazený 400g značky COOP Jednota.

„Z Národného toxikologického informačného centra, Univerzitná nemocnica Bratislava sme získali informáciu o podozrení na kontamináciu výrobku špenátový pretlak zakúpeného v obchodnej sieti Coop jednota. V priebehu 10 dní Národné toxikologické informačné centrum zaznamenalo 4 toxikologické konzultácie po požití mrazeného špenátu,“ uvádza ŠVPS SR na svojej stránke.

Prejavované príznaky: malátnosť, závraty, sucho v ústach, diplopiu a mydriázu, zhoršovalo videnie.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariadila vykonať úradné kontroly v obchodnej sieti a u výrobcu. Z dôvodu, že v súčasnom období nie je možné po vyhodnotení všetkých dostupných informácií zistiť možnosť škodlivých účinkov na zdravie prijíma dočasné opatrenia na riadenie rizika potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia – nariadenie zastavenia predaja všetkých vyrobených šarží tohto produktu. (článok 7 NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín)

 

zdroj: svps.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com