Slováci, POZOR! Inšpektori upozorňujú na nebezpečný výrobok na trhu! Tohto šperku sa určite zbavte

Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vnútorného trhu výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok:

Dámsky prsteň v striebornom prevedení

Pôvod:

Neuvedený

Identifikácia výrobku:
Dámsky prsteň v striebornom prevedení s výrezmi. Výrobok nebol označený informáciami o výrobcovi, dovozcovi ani iným identifikačným údajom.

Druh nebezpečnosti:
Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah olova.
Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale v niektorých prípadoch aj cez porušenú kožu a hromadí sa v tele. Môže ovplyvniť všetky orgánové systémy a môže mať aj chronické dopady na zdravie spotrebiteľov.

Príčiny nebezpečnosti:
Bižutéria sa nesmie uviesť na trh ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných. V prípade vyššie uvedeného prsteňa bola nameraná hodnota 17,67 % hmotnostných olova.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal ďalej nesprístupňovať predmetný výrobok na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho
vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

zdroj: soi.sk

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com