Slováci, POZOR! Inšpektori upozorňujú na ďalšiu toxickú potravinu na slovenskom trhu z Kauflandu!

V priebehu 10 dní Národné toxikologické informačné centrum zaznamenalo 4 toxikologické konzultácie po požití mrazeného špenátu.

Prejavované príznaky: malátnosť, závraty, sucho v ústach, rozmazané videnie, mydriáza.

Druh výrobku: Špenátový pretlak mrazený 400g.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariadila vykonať úradné kontroly v obchodnej sieti a u výrobcu. Z dôvodu, že v súčasnom období nie je možné po vyhodnotení všetkých dostupných informácií zistiť možnosť škodlivých účinkov na zdravie prijíma dočasné opatrenia na riadenie rizika potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia – nariadenie zastavenia predaja všetkých vyrobených šarží tohto produktu. (článok 7 NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín).

Centrála COOP Jednota zastavila predaj Špenátový pretlak mrazený 400g, výrobca EQUUS. s.r.o., Bratislava vo všetkých svojich prevádzkach. Spotrebitelia môžu tovar vrátiť.

Špenátový pretlak bol dodaný aj do siete Kaufland, pod zn. Vinica.

Zároveň žiadame spotrebiteľov, aby tento výrobok nekonzumovali, resp. môžu ho vrátiť predajcovi.

 

zdroj: svps.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com