Slováci, POZOR! Hygienici varujú pred týmto nebezpečným výrobkom, spotrebitelia ho nesmú používať!

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným.
Ide o výrobok:

Teplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 6010BL typ EUE2 s označením šarže (LOT): 2020601006

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Teplovzdušný ventilátor v tvare kvádra v modro-šedom prevedení. Na prednej strane výrobku sa nachádza ovládací gombík na nastavenie výkonu a na zadnej strane vypínač a vstup pre sieťový kábel. Štítok s technickými a povinnými údajmi je umiestnený na spodnej strane výrobku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť, v prípade uvoľnenia napájacieho kábla, ku kontaktu napájacieho kábla s ochrannou kovovou mriežkou.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

 

zdroj: soi.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com