Slováci, POZOR! Hygienici varujú pred nebezpečným kokosovým výrobkom!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným výrobkom – konzervovaným kokosovým krémom z Thajska značky AROY-D.
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslal Úradu verejného zdravotníctva SR výstražné oznámenie Nemecka – migrácia bisfenolu A a cyclo-di-BADGE (CdB) v konzervovanom kokosovom kréme z Thajska.
Ide o výrobok kokosový krém v konzerve, značka: AROY-D, výr. č.: 8463 (24 x 400 ml) a 8466 (12 x 400 ml), EAN kód: 016229902506, DMT: 16/03/2024, krajina pôvodu: Thajsko, výrobca: Thai Agri Foods Public Company Limited, Thajsko, dovozca: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, Industriestrasse 40-42, Oyten, Nemecko.
 V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia bisfenolu A (262 až 295 μg/kg) (max. povolený limit je 50 μg/kg) a migrácia cyclo-di-BADGE (CdB), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.
 Dovozca výrobku Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, distribuoval predmetný výrobok do viacerých štátov EÚ, vrátane SR. ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie predmetného škodlivého výrobku z trhu v SR.
Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.
 Doplňujúce informácie:
Bisfenol A je monomér, ktorý sa používa na výrobu plastov a taktiež na výrobu povrchových úprav (lakov) – v tomto prípade ide o plechovku, ktorá je povrchovo upravená lakom. Bisfenol A je dokázaný endokrinný disruptor (rozrušovač). Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém ľudského tela.
Cyclo-di-BADGE pozostáva z bisfenolu A a diglycidyléteru bisfenolu A. Je to neúmyselne pridaná látka (NIAS), ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe epoxidovej živice, ktorá sa používa na laky potravinových konzerv.
Hlásenie z RASFF nájdete publikované tu: https://bit.ly/RASFF-17-2-2022

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com