Slováci, POZOR! Hygienici upozorňujú na tento nevyhovujúci pohár. Nemáte ho náhodu doma?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na sklenený pohár Latte Macchiato „Coffee love“.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obdržal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom pohár sklenený Latte Macchiato „Coffee love“, 0,38 l, označenie: Art. Number: 00111228, EAN kód: 404 7443351715, Batch Code: B2200997, výrobca: XAVAX (krajina pôvodu: neuvedená),
distribútor: Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim / Bayern, Nemecko, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok vo výluhu ústneho okraja vzorky do 4 % kys. octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov v parametri obsah kadmia (Cd), (nameraná hodnota > 0,30 mg/predmet, limitná hodnota 0,2 mg/predmet).

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF systém).

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com