Slováci, POZOR! Do našich obchodov sa dostal nebezpečný špenát! Toto sú závadné šarže a značky

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR upozorňujú na nevyhovujúci potravinársky výrobok. Ide o Špenátový pretlak mrazený 400g značky COOP Jednota.

Prejavované príznaky: malátnosť, závraty, sucho v ústach, rozmazané videnie, mydriáza.

Druh výrobku: Špenátový pretlak mrazený 400g.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariadila vykonať úradné kontroly v obchodnej sieti a u výrobcu. Z dôvodu, že v súčasnom období nie je možné po vyhodnotení všetkých dostupných informácií zistiť možnosť škodlivých účinkov na zdravie prijíma dočasné opatrenia na riadenie rizika potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia – nariadenie zastavenia predaja všetkých vyrobených šarží tohto produktu. (článok 7 NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín).

Centrála COOP Jednota zastavila predaj Špenátový pretlak mrazený 400g, výrobca EQUUS. s.r.o., Bratislava vo všetkých svojich prevádzkach. Spotrebitelia môžu tovar vrátiť.

Špenátový pretlak bol dodaný aj do siete Kaufland, pod zn. Vinica.

Zároveň žiadame spotrebiteľov, aby tento výrobok nekonzumovali, resp. môžu ho vrátiť predajcovi.

Šarže, ktoré boli identifikované výrobcom:

FRIZANTO Špenátový pretlak 400g, DMT 12.5.2023 L3257

COOP Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 400g. DMT 9.5.2023 L3957 a DMT 12.5.2023 L3457, DMT 11.5.2023 L 2857, L 1957

DLE GUSTA Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 450g. DMT 9.5.2023 L3857, DMT 9.5.2023 L1257, DMT 10.5.2023 L2457, DMT 10.5.2023 L2957, DMT 10.5.2023 L3857, DMT 11.5.2023 L1457, DMT 12.5.2023 L3457

CLEVER Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 450g. DMT 9.5.2023 L1257, DMT 10.5.2023 L2457, DMT 10.5.2023 L2957, DMT 10.5.2023 L3857, DMT 11.5.2023 L1457

FRESHONA HU Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 450g. DMT 9.5.2023 L3857

FRESHONA HU Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 450g. DMT 9.5.2023 L3957

VINICA Hlbokozmrazený Špenátový pretlak 450g. DMT 11.5.2023 L1957

 

 

zdroj: svps.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com