Slováci, pozor! Čím sa môžete preukazovať od zajtra pri vstupe do prevádzky či na pracovisko?

The map, 2013, based on 1.1 billion users

Zdieľajte článok na

ČÍM SA PREUKAZOVAŤ PRI VSTUPE DO PREVÁDZKY ČI NA PRACOVISKO?

Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko je od 27. januára potrebné preukázať sa niektorým z nasledujúcich dokladov:

dokladom o negatívnom teste,
dokladom o výnimke,
čestným prehlásením, že spadáte do výnimky,
dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
ℹ Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu. Za doklad tiež možno akceptovať sms alebo email obdržaný z mobilného odberového miesta. Doklady musia obsahovať jasný identifikačný prvok testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť.
ℹ Doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace, doklad o diagnostikovaní ochorenia od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 (za takýto doklad možno považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite).
ℹ Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš zdravotný stav možno nahradiť čestným vyhlásením osoby alebo zákonného zástupcu, musí v ňom byť však zároveň uvedené, že osoba si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné prehlásenie ukázalo ako nepravdivé.
ℹ Preukazovanie sa niektorým z dokladov je pre celé územie Slovenska stanovené vyhláškou od 27. januára do uplynutia 2. februára 2021. Dlhšie trvanie bude mať v okresoch s vyššou mierou pozitivity na základe plošného testovania.
Celé znenie vyhlášky k režimu vstupu do priestorov prevádzok a zamestnávateľa nájdete tu: https://bit.ly/ciastka-8_2021

ONLINE NABYTOK:

onlinenabytok


Zdieľajte článok na

You Might Also Like