Slováci, pozor! Čím sa môžete preukazovať od zajtra pri vstupe do prevádzky či na pracovisko?

ČÍM SA PREUKAZOVAŤ PRI VSTUPE DO PREVÁDZKY ČI NA PRACOVISKO?

Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko je od 27. januára potrebné preukázať sa niektorým z nasledujúcich dokladov:

dokladom o negatívnom teste,
dokladom o výnimke,
čestným prehlásením, že spadáte do výnimky,
dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
ℹ Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu. Za doklad tiež možno akceptovať sms alebo email obdržaný z mobilného odberového miesta. Doklady musia obsahovať jasný identifikačný prvok testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť.
ℹ Doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace, doklad o diagnostikovaní ochorenia od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 (za takýto doklad možno považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite).
ℹ Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš zdravotný stav možno nahradiť čestným vyhlásením osoby alebo zákonného zástupcu, musí v ňom byť však zároveň uvedené, že osoba si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné prehlásenie ukázalo ako nepravdivé.
ℹ Preukazovanie sa niektorým z dokladov je pre celé územie Slovenska stanovené vyhláškou od 27. januára do uplynutia 2. februára 2021. Dlhšie trvanie bude mať v okresoch s vyššou mierou pozitivity na základe plošného testovania.
Celé znenie vyhlášky k režimu vstupu do priestorov prevádzok a zamestnávateľa nájdete tu: https://bit.ly/ciastka-8_2021

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com