Slováci, POZOR! Batérie a akumulátory nepatria do odpadu, ale miesta spätného zberu!

Triedenie a následná recyklácia batérií a akumulátorov má aj vzhľadom na veľký rozmach akumulátorovej elektroniky veľký význam.

„Pri vyhodení do zmesového kontajnera tento zdroj cenných surovín skončí na drvivej časti Slovenska na niektorej zo skládok odpadov,“ povedal pre TASR Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack.

Upozornil, že batérie obsahujú aj nebezpečné látky ako napríklad olovo, nikel, kadmium a mnohé typy sú náchylné na pomerne rýchle poškodenie, v dôsledku čoho môže dôjsť k úniku nebezpečných škodlivín. „Aj preto je ich odhodenie v prírode či na čiernej skládke nebezpečné,“ zdôraznil Brinzík.

Nefunkčné batérie a akumulátory sa nezbierajú tradičným spôsobom „farebnými“ kontajnermi, ale na tzv. miestach spätného zberu. „Takýmito miestami spätného zberu sú najmä predajne, v ktorých sa tento sortiment predáva. Nádoby na samostatný zber batérií sú tiež umiestnené v rôznych inštitúciách: na poštách, v úradoch, v školách, v administratívnych budovách a dokonca špeciálne kontajnery pre tieto druhy odpadov zbierané spoločne s malými elektrospotrebičmi sú už aj v uliciach miest a obcí,“ priblížil Brinzík. Akumulátory sa dajú bezpečne odovzdať aj na zberných dvoroch.

Brinzík pripomenul, že triedením batérií a akumulátorov veľmi významne prispievame k šetreniu primárnych zdrojov surovín a ochrane životného prostredia. „Batérie a akumulátory zásadne nepatria do prírody, ani do zmesového kontajnera, avšak ani do žiadneho z kontajnerov na tradičný triedený zber. A že tam končia popri častejších elektroodpadoch, stavebných odpadoch či vyhodenom nábytku, to si môžete byť istí,“ zhrnul.

zdroj: TASR

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com