Slováci, POZOR! Ak máte doma tento výrobok, okamžite ho vyhoďte: Je NEBZEPEČNÝ!

Odborníci zo Štátnej obchodnej inšpekcie varujú pred výrobkom, ktorý zaradili medzi nebezpečné spotrebiče.

Ide o výrobok:  ELEKTRICKÝ VARIČ ORAVA S MODELOVÝM OZNAČENÍM VP-8W

Kategória: Nebezpečný výrobok – Národný trh SRDátum: 28. 10. 2022Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Elektrický varič Orava s modelovým označením VP-8W

Pôvod:
Slovenská republika

Identifikácia výrobku:
Elektrický varič bielej farby s jednou varnou platňou o priemere 185 mm. Rozmery výrobky sú (š x v x h) 23,5 x 7 x 26 cm. Výrobok je označený CE ako aj ostatnými povinnými údajmi, ako sú obchodná značka alebo meno výrobcu, modelové označenie, či technické parametre. Výrobok je balený v kartónovej krabici, ktorej súčasťou je aj návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Predmetný výrobok nespĺňa základe technické požiadavky na bezpečnosť. Spodný kryt el. variča nie je spoľahlivo spojený s ochrannou svorkou, čo v prípade poruchy izolácie môže spôsobiť, že spodný kryt spotrebiča sa stane živou časťou. Taktiež matica, ktorá zabezpečuje el. spojenie alebo kontinuitu uzemnenia je bez pružného prvku.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

zdroj: soi.sk

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com