Sčítanie obyvateľov 2021: Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré si ľudia pri vypĺňaní dotazníka kladú

V pondelok sa spustilo prvé elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska. Po desiatich rokoch tak Štatistický úrad SR (ŠU SR) zisťuje aktuálny stav občanov týkajúci sa ich práce, bydliska či počtu detí, pričom prvýkrát sa tak deje prevažne prostredníctvom internetovej stránky scitanie.sk či mobilnej aplikácie.

 

V priebehu prvého dňa sa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) zúčastnili stovky tisíc občanov. Podľa reakcií na sociálnych sieťach s vypĺňaním niektorých otázok mali problém, nakoľko pandémia mnohé veci zmenila a všetci veria, že nie natrvalo.

Prvou informáciou, ktorú obyvateľ pri sčítaní zadáva, je jeho rodné číslo. Následne po ňom stránka požaduje druhý identifikátor, najčastejšie krstné meno alebo miesto obvyklého či tolerovaného pobytu.

Ďalej, v priebehu pár minút, odpovedá na 14 otázok, ktoré sa venujú niekoľkým hlavným témam. S odpoveďami týkajúcich sa súčasného pobytu, rodinného stavu, počtu narodených detí či najvyššie dosiahnutého vzdelania by nemal byť problém.

Mám / nemám zamestnanie

Neistotu však môže vyvolať otázka týkajúca sa zamestnania, ktorá na úvod ponúka len dve možnosti – mám alebo nemám zamestnanie. Možnosti podnikateľ, živnostník alebo rodič na materskej či rodičovskej dovolenke tam nie sú.

Hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021Jasmína Stauder vysvetľuje, že na danú otázku odpovedá obyvateľ kladne v prípade, ak od 1. januára má trvalý pracovný pomer alebo ma príjem na základe živnosti či dohody o mimopracovnom pomere.

Možnosť „mám zamestnanie“ sa vzťahuje aj na pracujúcich rodičov. Negatívnu odpoveď však uvádzajú ľudia bez príjmu, teda osoby v domácnosti, nepracujúci dôchodcovia alebo nezamestnané osoby.

Pre obyvateľov môže byť zmätočná aj voľba konkrétneho povolania. Musí si totiž vybrať iba z poskytovaných možností, v ktorých sa nemusí nájsť.

V prípade živnostníkov, podnikateľov, respektíve majiteľov firiem Stauder odporúča vybrať možnosť podľa reálnej činnosti, ktorú vykonáva. Ak má viacero zamestnaní alebo činností, treba uviesť to, v ktorom počas pracovného týždňa obyvateľ odpracuje viac času alebo z ktorého má vyšší príjem.

Práca v čase pandémie

Určitú pochybnosť môže vyvolať aj otázka týkajúca sa adresy miesta výkonu zamestnania. SODB 2021 totiž vyžaduje, aby obyvatelia uvádzali informácie platné od 1. januára 2021. Kvôli pandémií však mnoho ľudí pracuje od začiatku roka z domu, prípadne často mení pracovisko.

Z obdobných dôvodov môže obyvateľov zmiasť aj otázka frekvencie dochádzania do zamestnania či školy alebo označenie spôsobu dopravy, ktorý pri tom využívajú. Stauder vysvetľuje, že v týchto otázkach má respondent uviesť stav pred pandémiou.

Teda to, kde pracoval a ako dochádzal bežne. V prípade častých zmien miesta zamestnania, napríklad u stavebných robotníkov, je zase potrebné označiť miesto výkonu bez adresy. V prípade zahraničia sa uvádza štát, v ktorom obyvateľ pracuje.

Ak človek dochádza do práce s 12 hodinovou pracovnou zmenou, je zase potrebné označiť možnosť „inak ako denne“.

Pri spôsobe dochádzania do práce alebo do školy viacerými dopravnými prostriedkami, napríklad vlakom aj autobusom, sa označuje ten spôsob dopravy, ktorým sa cestuje počas najdlhšieho úseku cesty.

Národnosť a vierovyznanie

Inak na tom nie sú ani posledné štyri otázky, ktoré vyvolali pozornosť ešte pred začiatkom sčítania týkajúce sa národnosti a vierovyznania. Obyvatelia v rámci sčítania môžu uviesť nie jednu, ale dve národnosti. Na základe čoho?

Stauder vysvetľuje, že pri uvedené druhej národnosti nie je potrebné spĺňať žiadne špeciálne kritéria. „Je to čisto sebadeklaratórna otázka. Uvediete to tak, ako to cítite,“ dodala. Národnosť u detí sa zase uvádza na základe dohody rodičov.

Financovanie cirkví

Ešte väčšiu pozornosť vyvolala otázka náboženského vyznania. V súvislosti s ňou sa rozbehla kampaň #bezvyznania, ktorú organizuje občianske hnutie Ethos, ktoré sa od svojho vzniku v roku 2013 snaží o odluku cirkvi od štátu.

Táto otázka sa nezameriava na to, koľko ľudí bolo pokrstených, ale na vzťah alebo členstvo v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Potvrdzujú to metodické vysvetlivky k jednotlivým otázkam v sčítacom formulári. Upresňujú aj, že náboženské vyznanie detí do 15 rokov sa uvádza podľa náboženského vyznania rodičov. V prípade odlišných vierovyznaní tvorí základ dohoda rodičov.

Presnosť údajov

Napriek pochybnostiam ohľadne niektorých otázok, ktoré začali ľudia riešiť hneď po spustení sčítania, podľa analytika Michala Misloviča z agentúry Median SK riziko získavania nepresných údajov nehrozí.„Otázky použité v sčítacom formulári sú, z nášho uhľa pohľadu, úplne v poriadku,“ uviedol pre Webnoviny.sk.

Pri každej otázke sa totiž ŠU SR snaží uvádzať vysvetľujúce informácie, pričom v prípade nejasností majú obyvatelia k dispozícií rôzne informačné materiály alebo infolinku call centra.

Z uvedených dôvodov preto nie je podľa Stauder otázky v dotazníku sčítania poterbné meniť. „Doteraz máme viac ako milión sčítaných obyvateľov,“ dopĺňa hovorkyňa a v prípade nezrovnalostí odkazuje obyvateľov taktiež na call centrum alebo zamestnancov ŠU SR.

Povinnosť sčítať sa

Podľa zákona je povinný absolvovať sčítanie každý obyvateľ Slovenskej republiky. Teda ľudia, ktorí majú v krajine trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Patria sem aj ľudia s občianstvom Európskej únie (EU), ktorí majú na našom území obvyklý pobyt.

Všetci môžu rozhodnúť o tom, ako budú následne v ich meste či obci využité peniaze. Údaje, ktoré sa sčítaním získajú, rozhodnú o tom, kde sa budú stavať škôlky, kde sa bude podporovať verejná doprava či kde sa bude investovať do nemocníc alebo kultúrnych podujatí.

Pre občanov by to mala byť hlavná motivácia, prečo sa sčítania zúčastniť. Pokuty, ktoré sú dané v zákone a mali by byť uložené, ak tak neurobia, úrad rozdávať nechce.

„Veríme, že sa nám podarí dostatočne vysvetliť, že je v celonárodnom záujme získať údaje zo sčítania a nastaviť tak fungovanie Slovenska optimálne,“ dodáva Stauder.

 

autor: Kamila Oláhová, webnoviny.sk, Foto: SITA/Kancelária prezidentky SR.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com