Rozdiely medzi ženským a mužským mozgom skutočne existujú!

Fascinujúca nová štúdia na 949 mozgov ľudí objavila nápadné rozdiely medzi mužom a ženou. Najväčšou odlišnosťou je prepojenie jednotlivých častí. Zistenie, ku ktorým vedci dospeli sú typické psychologické rozdiely. Pri skúmaní mozgu štúdie použila zobrazovanie pomoc vektorových vzťahov. Takýto typ dokáže odhaliť mikroskopické štruktúry živého mozgu.

A čo teda výskumníci zistili?
U 428 mužov sa zistilo, že prepojenie mužských myslí prebieha v prednej a zadnej časti.
Avšak v rámci rovnakých hemisfér mozgu.

To vysvetľuje výhodu mužov pri motorických zručnostiach a orientovanie sa v priestore oproti ženám. Je to pretože prepojenie medzi prednou zadnou časťou mozgu napomáha spojiť predstava s nasledujúcou akciou. U 521 žien, ktoré sa zúčastnili štúdie si výskumníci všimli viac prepojení medzi jednotlivými mozgovými hemisférami.

  • To vysvetľuje predpoklad žien na lepšiu pamäť a sociálnu zručnosť.
  • Rozdiely sa vytvoria už v 13 rokoch. Pacienti štúdie boli vo veku 8-22 rokov.
  • Keď výskumníci hľadali odpovede na otázky ľudského mozgu.
  • Zistilo sa, že do veku 13 rokov boli medzi chlapcom a dievčaťom len minimálny rozdiel.
  • Rozdiely v konektivite sa začali prejavovať výraznejšie až po puberte.

Jeden z vedcov štúdie Ruben Gur to okomentoval nasledovne:
Je úžasné ako mozog ženy a mužov sa vzájomne dopĺňajú.

Podrobná mapa prepojenie mozgu nám pomôže pochopiť rozdiely medzi mužským a ženským myslením. Okrem toho nám poskytne aj lepší pohľad na príčiny mnohých neurologických ochorení.

zdroj: prosvet.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com