RODIČIA, POZOR! Vlani neuznali materskú tisíckam žiadateľov. Dávajte si pozor na tieto opakujúce sa chyby!

Jazyk zákonov je komplikovaný, a tak nečudo, že pri vypĺňaní žiadostí alebo návšteve úradov vznikajú nedorozumenia alebo sú nutné opravy.

 

Nedodržanie termínov alebo podmienok pre vyplatenie dávky však nie je vždy možné napraviť. A napríklad ani nárok na materské nie je automatický, čo potvrdzuje 6 178 rozhodnutí o nepriznaní, ktoré predbežne eviduje Sociálna poisťovňa za rok 2020.

Odborníci upozorňujú na chyby, ktorým by sa mali poistenci vyhnúť, ak chcú ušetriť čas a získať peniaze.

Dôležitý je začiatok

Nemocenské dávky, vrátane materského, sa vyplácajú Sociálnou poisťovňou namiesto príjmu. V tomto prípade sa štát snaží vykompenzovať tehotným ženám alebo matkám starajúcim sa o dieťa výpadok príjmu zo zamestnania.

Dávku však môže získať aj iný poistenec, ak sa začne sám starať o dieťa do troch rokov veku. Najčastejšie ním býva otec dieťaťa alebo iní príbuzní. Bez ohľadu na to, kto bude poberateľom materskej, musí o dávku požiadať Sociálnu poisťovňu.

To znamená vypísať predpísané tlačivo a odovzdať ho na pobočke poisťovne. Budúcej mamičke ho obvykle vypĺňa gynekológ približne v 32. až 33 týždni tehotenstva. Inému žiadateľovi ho poskytne Sociálna poisťovňa, pričom ho odporúča doručiť čo možno najskôr.

Zamestnávateľ môže, ale nemusí pomôcť

V prípade, ak je žiadateľ zamestnanou osobou, predloží toto tlačivo na potvrdenie zamestnávateľovi, ktorý ho doručí na pobočku Sociálnej poisťovne.

„Pozor, nie je to povinnosť zamestnávateľa, musia sa dohodnúť,“ vysvetľuje odborníčka Mária Dvončová z portálu Právne pre rodiča. Samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľní poistenci žiadosť doručujú Sociálnej poisťovni sami.

Sociálna poisťovňa následne posudzuje nárok na materské na základe splnenia zákonných podmienok. Jednou z hlavných je najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, čo platí pre zamestnancov aj živnostníkov.

Pozor na termíny

Túto podmienku si mnoho poistencov chybne vykladá tak, že nárok na materské majú, ak boli v posledných dvoch rokoch nemocensky poistení 270 dní.

Ako však uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková„základnou podmienkou nároku je pritom existencia nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky“.

Budúca mamička tak musí byť nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote spravidla v deň začiatku šiesteho, najneskôr ôsmeho týždňa tehotenstva pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý stanový lekár. „Až následne sa sleduje podmienka 270 dní poistenia,“ dodáva Dvoráková.

Ak ide o inú osobu, ktorá sa o dieťa bude starať, musí byť nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote v deň, v ktorom prevezme dieťa do starostlivosti. Opakovaný termín „ochranná lehota“ pritom znamená spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia.

Nedostatkov je veľa

Ďalšou chybou je podľa Dvončovej nedostatočný počet dní poistenia. „Ak si ženy začnú zisťovať podmienky pre priznanie materského, až keď sú tehotné, je už obvykle neskoro získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia,“ vysvetľuje.

Väčšinou sa jedná o ženy, ktoré sú nezamestnané, krátko zamestnané, evidované na úrade práce alebo o študentky.

Pokaziť materskú môže napríklad aj zmena zamestnania už počas tehotenstva v kombinácii s pracovnou neschopnosťou.

Napríklad, ak si žena plánuje, že jej bude materské vypočítané z príjmu v novom zamestnaní a krátko po zmene zamestnania zostane pracovne neschopná. „Z nového zamestnania sa jej v takom prípade materské neurčí,“ uvádza Dvončová.

Žiadne pestúnky

Chýb sa však môžu dopustiť aj otcovia. Podľa skúseností Sociálnej poisťovne sa mylne domnievajú, že stačí, ak iba spíšu s matkou dohodu o prevzatí starostlivosti o dieťa, ale starať sa on bude iná osoba a otec bude vykonávať inú zárobkovú činnosť.

Na rozdiel od rodičovského príspevku žiadateľ nesmie dosahovať akýkoľvek príjem za vykonanú prácu z poistenia, z ktorého poberá materské.

V praxi to znamená, že hneď, ako si zamestnaná budúca mamička požiada o materské a nastúpi na materskú dovolenku, nesmie mať aktívny príjem za vykonanú prácu v tomto zamestnaní.

Ak by sa predsa rozhodla pracovať, z druhého príjmu jej vznikne nové poistenie, ktoré Sociálna poisťovňa prešetrí. Sústredí sa predovšetkým na to, či má osoba upravené pracovné podmienky tak, aby vedela sama poskytnúť dieťaťu starostlivosť.

Dlhy a príspevky

Pozor si treba dať aj na to, aby žiadateľ o materské nepoberal aj rodičovský príspevok. K tomu najčastejšie dochádza pri druhom dieťati. „Pred podaním žiadosti o materské preto odporúčam požiadať o odňatie rodičovského príspevku cestou úradu práce,“ upozorňuje Dvončová.

Na dlhy alebo nedoplatky si musia dať pozor samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistené osoby. K priznaniu materského im totiž bránia dlhy na sociálnom poistení.

Ak má žiadateľ za posledných päť rokov dlh vyšší ako päť eur, Sociálna poisťovňa mu neprizná akúkoľvek nemocenskú dávku, vrátane materského.

Preto je podľa Dvončovej vhodné informovať sa vopred v Sociálnej poisťovni o tom, či osoba nemá dlhy na poistnom. „Dlhy v zdravotnej poisťovni nie sú relevantné pre vznik nároku na materské,“ dopĺňa.

Čo potom?

Ideálne je teda, ak budúca mamička alebo iný žiadateľ myslí na svoje povinnosti v predstihu. Niektoré chyb sa totiž už neskôr nedajú odstrániť. Napríklad tehotná žena v pokročilom štádiu tehotenstva už nemôže dohnať chýbajúce dni nemocenského poistenia.

Dlhy alebo nedoplatky sa však vyrovnať dajú.

Napraviť svoju situáciu môžu aj otcovia, ktorí sa pôvodne o dieťa nestarali sami. „Ak spíšu novú dohodu o starostlivosti, podmienky sa posúdia nanovo – k novému prevzatiu dieťaťa do starostlivosti,“ uvádza Dvoráková.

 

autor: Kamila Oláhová webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com