Rakúsko a Česko sprísnili podmienky vstupu do krajiny. Opatrenia, ktoré vás čakajú na hraniciach susedných štátov

Zima priniesla napriek lockdownu krajiny nárast počtu hospitalizovaných na COVID -19. Čísla pritom nerastú len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Navyše, objavili sa nové mutácie koronavírusu.

Vlády susedných štátov preto pristupujú k prísnejším kontrolám na hraniciach alebo rovno k ich uzatváraniu. Pendlerov alebo študentov zo Slovenska tak čaká pri cestovaní viac povinností.

Nový režim na rakúskych hraniciach

Sprísnenie sa zaviedlo aj na rakúskych hraniciach so Slovenskom, a to v podobe prísnejších kontrol, ktoré platia od utorka 9. januára 2021 až do odvolania. Pri ceste do Rakúsky je tak nutné rátať so zdržaním, pretože mnohé malé hraničné prechody môžu byť uzavreté.

Krajina tiež zaviedla povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na jej územie. Pri prípadnej kontrole sa musia preukázať potvrdením, ktoré obdržia na e-mail po tejto registrácii. Alternatívou je vyplnený a vytlačený formulár dostupný na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

Doteraz mali z tejto povinnosti tzv. pendleri aj tranzit alebo osoby, ktoré do krajiny cestujú z osobitných rodinných dôvodov, výnimku. Od stredy 10. februára sa však pre pendlerov – okrem opatrovateliek sem patria aj iní pracovníci, študenti či osoby, ktoré idú navštíviť rodinu či partnera – pravidlá sprísňujú.

Najmenej raz za sedem dní sa budú musieť elektronicky registrovať. Interval však môže byť aj kratší, pretože registračnú povinnosť je nutné urobiť pri každej zmene údajov. V praxi to znamená registráciu aj v prípade nového testu na COVID-19.

Pri vstupe do krajiny sa pendleri od stredy musia preukazovať negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako sedem dní a ak bol urobený mimo Rakúska, musí obsahovať aj lekárske osvedčenie v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Slovenský rezort diplomacie odporúča na toto osvedčenie použiť vopred pripravené formuláre, ktoré zverejnilo na svojej stránke. Do krajiny sa človek dostane aj bez testu, ale test si musí v Rakúsku spraviť do 24 hodín.

 Článok máte odtiaľto odomknutý

Pri vstupe do krajiny tiež platí povinná 10-dňová karanténa, ktorú však možno predčasne na piaty deň ukončiť, ak sa občan preukáže negatívnym testom.

Negatívny test pri vstupe do krajiny potrebujú od 10. februára aj bežní cestujúci. Tým doteraz stačila online registrácia, po novom budú potrebovať negatívny test nie starší ako 72 hodín. Aj pre nich platí podmienka lekárskeho osvedčenia v anglickom alebo nemeckom jazyku a podmienka 10-dňovej karantény, ktorú si môžu skrátiť negatívnym testom o päť dní.

Zmeny pri ceste do Česka

V susednej Českej republike sprísnili podmienky vstupu do krajiny už od piatka 5. februára. České ministerstvo zahraničných vecí vypracovalo takzvaný cestovateľský semafor, ktorý rozdeľuje krajiny do štyroch rizikových skupín.

Slovensko podľa neho patrí medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom nákazy ochorenia COVID-19, čo v praxi znamená, že pred príchodom do susednej krajiny musí našinec vyplniť príjazdový formulár dostupný aj na webe slovenského ministra zahraničných vecí.

Následne ho musí zaslať príslušnej českej krajskej hygienickej stanici a doklad o jeho vyplnení musí mať stále so sebou. Vyžiadať si ho totiž môže hraničná alebo pobytová kontrola.

Tým sa, ale povinnosti nekončia. Pred vstupom do krajiny je nutné mať so sebou písomné potvrdenie negatívneho výsledku PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín. Česko upozorňuje aj na to, že ho musí vydať akreditované laboratórium.

Tým sa testovanie prišelca do Čiech nekončí, pretože krajina vyžaduje ešte jeden negatívny PCR test. Ten si musí návštevník zrealizovať na vlastné náklady najneskôr päť dní od prekročenia hraníc a jeho výsledok musí predložiť krajskej hygienickej stanici podľa miesta pobytu.

Ak sa jedná o študenta, musí tento výsledok predložiť aj na svojej škole. Zamestnanec má zase túto povinnosť voči zamestnávateľovi. Do času predloženia druhého negatívneho výsledku PCR testu je nutné dodržiavať domácu karanténu.

Rúško alebo respirátor triedy FFP2, KN95, N95, P2 alebo DS krajina vyžaduje nosiť 10 dní po príchode, a to aj v prípade, ak sa návštevník vie preukázať druhým negatívnym testom.

Výnimky z týchto pravidiel sa vzťahujú na pracovníkov medzinárodnej dopravy, tranzit cez územie krajiny, ktorý netrvá viac ako 12 hodín alebo na neodkladné cesty do Česka. Tie taktiež nesmú trvať viac ako 12 hodín a majú byť kvôli podnikaniu, zdravotnej starostlivosti, neodkladnej návšteve úradu alebo súdu či v prípade pohreby.

Takáto výnimka sa povoľuje aj v prípade obstarania si základných životných potrieb. Testy a registráciu nepotrebujú deti do päť rokov a občania Európskej únie alebo Slovenska, ktorí už ochorenie COVID -19 prekonali.

Musia však predložiť potvrdenie od lekára o tom, že od pozitívneho PCR testu neuplynulo viac ako 90 dní. Výnimku z uvedených pravidiel majú aj cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí kvôli práci alebo škole hranice prekračujú aspoň raz do týždňa.

Prísny režim v Maďarsku

Niektoré okolité štáty majú na hraniciach sprísnený režim už dlhšie, napríklad Maďarsko od 1. septembra 2020 k sebe nevpúšťa obyvateľov iných štátov. Povolený majú vstup iba občania tejto krajiny.

Cudzinci majú vstup povolený len s oprávnením na trvalý pobyt v krajine alebo s povolením od cudzineckej polície, a to bez ohľadu na to, či cestujú autom alebo hromadnou dopravou.

Po príchode do krajiny je pritom povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie si príslušne úrady kontrolujú cez mobilnú aplikáciu.

Výnimku z uvedených nariadení má nákladná doprava, osoby s úradným pasom či športovci. Tí poslední sa však musia preukázať dvomi negatívnymi testami, ktoré boli vykonané s odstupom 48 hodín.

Obmedzenia nie sú také prísne ani pre osoby, ktoré v priebehu posledného polroka prekonali COVID-19. Musia to však dôveryhodne preukázať, napríklad lekárskym potvrdení.

Bez obmedzení sú aj obchodné cesty, ale iba s príslušným tlačivom. Zamestnanci a vedúci pracovníci maďarských spoločností môžu do krajiny cestovať bez obmedzení, ale musia svoj pracovný pomer vedieť dokladovať. Napríklad pracovnou zmluvou alebo potvrdením od zamestnávateľa.

Ak sa jedná o majiteľov spoločností, postačí aj výpis z obchodného registra. V uvedených prípadoch nemusia zamestnanci alebo majitelia podstupovať karanténu či mať negatívny test. Odpadá im tiež povinnosť registrovať sa pred cestou do Maďarska.

Osobitný režim majú aj takzvaní pendleri, ktorí môžu do krajiny pricestovať maximálne na 24 hodín, ale iba do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Toto pásmo je zakázané opustiť.

Pendler s trvalým pobytom v krajine, môžu hranice bez potreby testu opustiť tiež iba na 24 hodín. Na preukázanie pobytu v Maďarsku musia mať pri sebe pobytovú kartu, Maďarsko však uznáva aj výnimky na vstup do krajiny.

Vzťahujú sa napríklad na výkon skúšky, účasť na súdnom konaní, športovom podujatí či svadbe alebo pohrebe. Žiadatelia si ich podávajú elektronicky napríklad aj cez stránku Ministerstva zahraničných vecí SR.

Jednoduchšie cesty do Poľska

Miernejšie požiadavky platia pri cestovaní do Poľska. Negatívny test ani karanténu krajina nevyžaduje, ak do nej pricestuje skupina maximálne piatich návštevníkov. Podmienkou je však vstup osobným motorovým vozidlom.

V prípade príchodu do krajiny hromadnou dopravou je povinná 10-dňová karanténa. Netreba zabúdať, že po jej uplynutí neplatí v krajine voľný režim, ale obmedzený pohyb osôb a prevádzok označovaný ako „národná karanténa“.

Tá platí aj pre Slovákov. Výnimku z nej majú zaočkované osoby alebo osoby, ktoré sa vedia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín. Pre našich občanov je povolený aj tranzit motorovým vozidlom ako aj tranzit kombináciou lietadlo a motorové vozidlo. Krajina však nevyžaduje negatívny test na COVID -19.

 

autor: Kamila Oláhová webnoviny.sk, Foto: ilustračné, SITA/AP

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com