Prekvapivé zistenie hovorí, že najkrajšia vec na svete – rodičovstvo – je zároveň tým najhorším, čo sa môže jeho rodičom prihodiť!

Na Slovensku, ale aj vo svete je málo bezdetných rodín. Väčšina ľudí zdieľa názor, že keď môžu, tak chcú priviesť na svet nový život. Každý však túžbu stať sa rodičom pocíti v inom veku. Jedna skupina ľudí chce, aby sa ich rodina rozrástla v mladom veku a vrhajú sa do rodičovstva po hlave. A ďalšia skupina sa deťom dlhší čas vyhýba, pretože si buduje kariéru alebo sa jednoducho na rodičovstvo necítia. Vedecky zameraný časopis Demography uskutočnil sociologický výskum, ktorý priniesol prekvapivé výsledky. Tvrdia, že dieťa môže svojim rodičom úplne zničiť život.

V rámci výskumu, ktorý viedla kanadská demografka Rachel Margbolis, sa zistilo, že narodenie dieťaťa je priamo úmerné zmenšeniu pocitu šťastia jeho rodičov. Výskum sa zameriaval na rodičov, ktorí čakali svoje prvé dieťa a bol realizovaný v Nemecku. Táto krajina bola vybraná kvôli nízkej pôrodnosti, ktorá sa v nej udržuje už niekoľko rokov. A aby toho nebolo málo, zistili aj rozdiel medzi počtami detí, ktoré ľudia plánovali mať pred narodením prvého, a počtom, ktorý naozaj mali.

Nemci pri výskume tvrdili, že chcú mať dve až tri deti. Väčšinou však nakoniec zostali len pri jednom. Na základe týchto štatistík vedci zistili, že ľudia po narodení prvého dieťaťa, zistia, že už nechcú mať ďalšie. Ako dôvod uviedli to, že dieťa narúša pokoj a pohodu, na ktorú boli jeho rodičia zvyknutí, a tým pádom sú nešťastní.

Vedci zisťovali, ako sa účastníci výskumu cítili pred narodením dieťaťa a dva roky po jeho narodení. Výsledky ukázali, že väčšina budúcich rodičov cíti radosť a nadšenie, a tešia sa, kedy sa im bábätko narodí. Po jeho narodení, ale príde realita, kedy rodičia nespávajú a dieťa ich neustále unavuje. Tento jav vedci pomenovali emocionálna depresia a určili, že dosahuje vrchol medzi prvým a druhým rokom dieťaťa.

Časopis The Washington Post zase publikoval výsledky výskumu, podľa ktorého účastníci prideľovali body od jedna do desať úrovni svojho šťastia v rôznych etapách života. Rozvodu pridelili respondenti úroveň priemerne 0,6 bodu, vyhodeniu z práce 1 bod a narodenie dieťaťa získalo v priemere -1,6 bodu, čím sa dostalo na najvyššiu priečku v ťažkých životných situáciách.

Vedci sa teda pokúsili zistiť zdroje emocionálnej depresie po narodení dieťaťa. Prvým zdrojom nešťastia boli problémy spojené s priebehom tehotenstva alebo samotným pôrodom. Druhým zdrojom bola potreba neustálej starostlivosti o dieťa. Výraznú úlohu zohrala aj sociálna izolácia, ktorá vzniká po pôrode, ale aj nové a zložitejšie problémy vo vzťahu s partnerom.

Súčasťou výskumu je ale aj upozornenie, že zistené fakty neplatia pri všetkých rodičoch ani pri prvorodičoch. Uspokojením je podľa nich fakt, že s nástupom dieťaťa do základnej školy a jeho dospievaním, veľa menovaných problémov zmizne.

Podľa nášho názoru sa však spoločnými silami dajú všetky tieto prekážky zvládnuť. Dieťa odráža emocionálny stav jeho rodičov, takže keď budú šťastní a spokojní oni, bude aj bábätko. Je potrebné teda začať v prvom rade u seba.

ZDROJofigenno.com

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com