POZOR! Z trhu sťahujú nebezpečnú hračku pre deti: Hrozí riziko poškodenia zdravia!

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Bábika vo vani s príslušenstvom Bath Tub

Krajina pôvodu:
Čína

Identifikácia výrobku:
Plastová bábika v podobe malého bábätka, ktorá sa predáva spolu s plastovou vaničkou, sprchou, mydlom, kačičkou a plávacím kolesom. Výrobok sa predáva zabalený v priehľadnej fólii zopnutej papierovou kartonážou. Na papierovej kartonáži je uvedené číselné označenie NO. 669-223A, NO. 669-225A, NO. 669-223A1, NO. 669-225A1 a označenie CE. Na papierovej etikete od dovozcu prilepenej na obalu je uvedené označenie NO. 236510, EAN: 8584156236510, číslo modelu: LT156493.

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – riziko poškodenia zdravia

Príčina nebezpečnosti:
V plastovom materiály, z ktorého je vyhotovené plastové plávacie koleso bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:
V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenie, ktorým sa zaviazal nesprístupňovať hračku na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

zdroj: soi.sk

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com