POZOR: Pokuty za nenosenie rúška sa astronomicky zvýšili, sú vo výške niekoľkých platov

Spread the love

Počty nakazených nám stále prudko stúpajú, a tak vláda prikročila k sprísneniu opatrení.

Jedným z nich je, že prekrytie dýchacích ciest je už povinné vo všetkých interiéroch aj v exteriéri. Z toho vyplýva, že by sme ich mali mať väčšinu dňa.

– Osoba, ktorá nerešpektuje opatrenie prekrývať si nos a ústa (rúškom, šatkou, šálom a podobne), sa dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva), za ktorý hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 1 000 eur, v správnom konaní až do 1 659 eur.Zároveň chceme pripomenúť, že nie sme jediný orgán, ktorý v tejto súvislosti na povinnosti dohliada.

Za porušenie nariadení upravujúcich organizáciu hromadných podujatí a fungovanie prevádzok je maximálna sankcia stanovená na 20.000 eur.

Vyplýva to z opatrení, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

Kontrolnú činnosť vykonáva a sankcie udeľuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na dodržiavanie opatrení dohliadajú aj policajné zložky. Ako vysvetlil Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR, cieľom prijatých opatrení nie je udeľovať pokuty. V prípade, že regionálne úrady k pokutám pristúpia, boli usmernené, aby udeľovali sankcie adekvátne situácii – teda aby pri určení výšky pokuty prihliadali na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania,“ uviedol pre TASR.

Z dôvodu zhoršenej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Slovensko od štvrtka sprísnilo protiepidemické opatrenia. Zatvorili sa všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitnescentrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Zakazujú sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb.

You Might Also Like