POZOR! Od zajtra platia nové prísnejšie opatrenia proti koronavírusu. Prečítajte si, čo všetko sa zmení

Spread the love

Nové pravidlá budú platné od rána 6.00 h. do odvolania.

 

Opatrenia majú platiť do odvolania, resp. do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.

OPATRENIA – RÚŠKA

Prehľad najdôležitejších zmien:
•Od 15. októbra od 6:00 až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

•Špecifikuje sa, že je potrebné mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

•Výnimku z tejto povinnosti majú iba:

🔸deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
🔸osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
🔸osoby so závažnými poruchami autistického spektra
🔸žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
🔸osoby pri výkone športu
🔸fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
🔸nevesta a ženích pri sobáši
🔸umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
🔸tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
🔸zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

 

Správu budeme aktualizovať o ďalšie opatrenia.

You Might Also Like