POZOR: Od dnes platia na Slovensku nové zmeny v opatreniach. Čo všetko sa mení?

Dnešným dňom sú v platnosti viaceré vyhlášky, ktorých cieľom je spomaliť šírenie COVID-19 a zmierňovať dopady pandémie ochorenia na zdravie ľudí. Ich obsah do veľkej miery kopíruje pravidlá doteraz platných opatrení a nedošlo k početným zmenám. Zmenila sa však forma z opatrení na vyhlášky, ktoré nájdete vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Nižšie vám popisujeme zmeny v nosení rúšok či organizácii hromadných podujatí. Novú vyhlášku sme vydávali v súvislosti s návštevami zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb.

RÚŠKA

Výnimka z nosenia rúšok sa po novom týka všetkých osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, nielen žiakov.

HROMADNÉ PODUJATIA

– Platí zákaz organizovania hromadných podujatí v počte viac ako 6 ľudí (nebude týkať celoplošného antigénového testovania na Covid-19).
– Jednorazové hromadné podujatia nad 6 osôb sa môžu konať iba za predpokladu, že všetci účastníci budú v čase podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 12 hodín a budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania.
– Vo vyhláške sa explicitne zdôraznilo, že bez obecenstva sa musia uskutočniť všetky hromadné podujatia športového charakteru.

Týmto sprísnením reagujeme na skutočne nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie. Cieľom je znížiť mobilitu ľudí na nevyhnutné činnosti. Uvedené rozhodnutie môže prispieť k tomu, aby sa obmedzilo zhromažďovanie ľudí na podujatiach, ktoré nie sú nevyhnutné a znesú odklad.

POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

– Platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Výnimkou je návšteva kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich. Počas takýchto návštev je nutné naďalej dôsledne dodržiavať protiepidemické opatrenia.
– Zákaz návštev sa vzťahuje aj na interiérové priestory pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
– Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie opatrenia.

Týmto krokom reagujeme na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie – ostatné obdobie totiž zaznamenávame vo zvýšenej miere zános Covid-19 aj do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb.

HRANICE

Pravidlá sa oproti doteraz platnému opatreniu vyhláškou nemenia.

KDE HĽADAŤ VYHLÁŠKY V PLNOM ZNENÍ?

Vyhlášky po novom zverejňujeme vo Vestníku Vlády SR, v digitálnej verzii ich vždy nájdete na stránkach ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr

Vyhlášky, ktoré sme spomínali v tomto príspevku, nájdete na tejto adrese: https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr_…/ciastka_11_2020.pdf

 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com