POZOR! Od 15. marca sú povinné respirátory vo všetkých interiéroch, platí nové rozdelenie okresov!

Od pondelka sa povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 rozširuje na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.

 KOMU STAČÍ RÚŠKO, ŠÁL ALEBO ŠATKA NAMIESTO RESPIRÁTORA

▪️deti prvého stupňa základných škôl
▪️osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže
▪️zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie
▪️zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
VÝMIKY Z NOSENIA RÚŠKA AJ RESPIRÁTORA majú
▪️deti do 6 rokov veku,
▪️osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
▪️osoby so závažnými poruchami autistického spektra
▪️osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
▪️osoby pri výkone športu
▪️fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
▪️osoby nevesty a ženícha pri sobáši
▪️výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
▪️tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
▪️zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
EXTERIÉR
▪️V exteriéroch je naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.
ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU
▪️Na úrovni regiónov sa 35 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom je 41 okresov a v II. stupni – červenom sú tri okresy: Kežmarok, Nové Zámky, Tvrdošín.
▪️V červených okresoch stačí do práce test maximálne starý 14 dní.
▪️V bordových a čiernych je potrebný do zamestnania test starý maximálne 7 dní.
▪️Okrem toho v čiernych okresoch je potrebný negatívny test aj do prírody.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com