POZOR! Koronavírus vážne ohrozuje pacientov po transplantácii. Ministerstvo vyzýva ľudí, aby kontaktovali lekára

The map, 2013, based on 1.1 billion users

Zdieľajte článok na

Ministerstvo zdravotníctva SR vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť tak majú aj pri ľahšom priebehu ochorenia.

U infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je nutné zvážiť úpravu imunosupresie. Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe podľa rezortu kľúčový význam.

Pacienti nemajú s konzultáciou váhať

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská vyzýva pacientov aj ošetrujúcich lekárov, aby s konzultáciou neváhali.

Cieľom výzvy je zlepšiť informovanosť pacientov aj lekárov o potrebe čo najskoršej konzultácie úpravy imunosupresívnych liečiv u pacientov po orgánových transplantáciách SARS-Cov-2 pozitívnych,“ upozorňuje Zuzana Žilinská.

Ako doplnila, neodkladná úprava imunosupresívnej liečby môže mať pre pacienta kľúčový význam v rozvoji ochorenia COVID-19 ako aj pri prognóze.

Transplantačný program pokračuje aj cez pandémiu

Transplantačný program v druhej vlne pandémie pokračuje za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Problematika darcovstva a transplantácií je po prvýkrát súčasťou programového vyhlásenia vlády.

V roku 2019 bolo na Slovensku vykonaných 259 transplantácií orgánov. Z toho 197-krát sa transplantovala oblička, 41 pečeň a 21 srdce. Štatistiky za rok 2020 budú k dispozícii koncom januára 2021.

OCHORENIE COVID-19 VÁŽNE OHROZUJE PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII

Žiadame pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri…

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Utorok 12. januára 2021

 

zdroj: SITA


Zdieľajte článok na

You Might Also Like