POZOR! Doklad o negatívnom teste môžu požadovať zamestnávatelia aj obchody

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia môžu od dnes pondelka 2. novembra od 5.00 h požadovať od osôb doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Ak sa osoba nebude vedieť preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať.

Vyhlášku ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

Z vyhlášky vyplýva, že všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať k nahliadnutiu od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (PCR test vykonaný od 29. októbra do 1. novembra, certifikát MZ SR z celoplošného testovania, PCR test vykonaný od 2. do 8. novembra). Rovnako je možné preukázať sa potvrdením o výnimke z disponovania takýmto testom. Výnimky sú podrobne zverejnené vo vyhláške.

Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu bez negatívneho testu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Prevádzkami sa na účel vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je potrebné dbať v maximálnej miere aj za bežných dní. Počas aktuálnej vážnej epidemiologickej situácie to musí platiť dvojnásobne.

Skúsenosti našich epidemiológov z terénu hovoria jasne: COVID-19 sa šíri nielen medzi kolegami v malých firmách, ale aj vo veľkých výrobných podnikoch. Pre jeho výskyt na pracoviskách sa následne ľahko zaniesol aj do rodín a ochorenie sa začalo medzi príbuznými reťazovo šíriť. Vydaním vyhlášky sa snažíme predchádzať takýmto situáciám a aj týmto krokom chceme šírenie COVID-19 spomaliť a chrániť zdravie nás všetkých.

Samozrejme, stále je dôležité, napriek negatívnemu výsledku testu, dbať na pracoviskách a v prevádzkach na dodržiavanie vysokého hygienického štandardu a dezinfekciu priestorov. Aktuálna situácia nenasvedčuje tomu, že by sme mohli v dodržiavaní protiepidemických opatrení poľaviť.

 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com