Poslanci schválili potravinový semafor: Spotrebiteľom uľahčí výber a TAKTO bude fungovať v obchodoch!

Potravinový semafor poslanca Patricka Linharta (Sme rodina) dostal v parlamente definitívne zelenú. Poslanci totiž vo štvrtok schválili novelu zákona o potravinách, ktorá zahŕňala tento návrh. Schválenie novely zavádza register potravín pre potravinový semafor, ktorý bude dobrovoľným informačným systémom. Obsahovať bude informácie o potravine a jej výrobcovi.

Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín pre potravinový semafor sa stane Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré zverejní tento register potravín na svojom webovom sídle.

Semafor bude jednoduchý

Cez pozmeňujúci návrh samotného Linharta sa schválila zmena nadobudnutia účinnosti z 1. januára 2021 na 1. januára 2022. A to, že do registra potravín sa budú zapisovať údaje o cieľovej skupine spotrebiteľov, stupni a spôsobe spracovania potraviny, jej zložení, kvalite, politike kvality, produkčnom systéme a pôvode a certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri jej výrobe.

Potraviny zaregistrované v registri potravín pre potravinový semafor majú uľahčiť výber konečnému spotrebiteľovi a zjednodušiť pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných potravín, ktoré z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiaceho zdravotnými problémami zapríčinenými nesprávnymi stravovacími návykmi. „Potravinový semafor bude jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadní požiadavky spotrebiteľov,“ uviedol Linhart v pléne NR SR ako predkladateľ návrhu.

Zavedenie jednotného systému EÚ

V rámci EÚ existuje viacero druhov systému označovania výživových údajov na prednej strane balenia potravín, preto Európska komisia do roku 2022 plánuje predložiť konkrétne návrhy k jednotnému označovaniu výživovej hodnoty potravín na prednej strane balenia potravín a prehodnotiť označovanie krajín pôvodu výrobkov.

Predkladateľ návrhu Patrick Linhart v tejto oblasti presadzuje zavedenie jednotného systému EÚ založeného na dobrovoľnej báze grafického označovania potravín na prednej strane a v rámci prezentovaných a existujúcich schém uprednostňuje „NutrInform Battery“. Tá podľa Linharta prehľadne, jednoduchým a nediskriminačným spôsobom informuje spotrebiteľa o referenčných príjmoch so symbolom batérie, ktorý označuje množstvo energie a jednotlivých živín v jednej porcii ako percento odporúčaného denného príjmu.

 

zdroj: SITA,Obrázok od Steve Buissinne z Pixabay

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com