Podľa týchto príznakov spoznáte, či ovplyvňujete ľudí pozitívnou náladou alebo im vycuciavate energiu.

sad and depressed woman becoming happy and positive

Spread the love

Niekedy ľudia dokážu v iných ľuďoch spôsobovať zmeny už len tým, že s nimi komunikujú, že sú v ich blízkosti. Takýto ľudia v sebe nesú špeciálnu, akúsi nadpozemskú energiu, ktorú rozdávajú ostatným ako svetlo, či nádej v rôznych situáciách.

Jedinci s takouto čistou dušou sú predurčení na rozdávanie ich energie iným ľuďom, ktorí nemali to šťastie niesť v sebe takýto poklad. Vďaka týmto ľuďom ho však v sebe dokážu objaviť. To, aká bude vaša energia, vaše pôsobenie na okolie záleží od vás samých. Čistením a prácou na sebe dokážete zmeniť aj tie najmenej lichotivé vlastnosti, čím vytvárate okolo seba stále pozitívnejšiu energiu.

Existujú rôzne dôkazy toho, že pozitívna a čistá energia z človeka dokáže ovplyvňovať aj ostatných v jeho okolí. Tu vám prinášame pár príznakov, ako to spoznať.

1. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú naplnení naozaj silnou pozitívnu energiu, ktorá im plní celé telo láskou. Tento pocit a vibrácie šíria všade okolo seba:
Avšak reakcia na takéto pozitívne, láskou sýtené vibrácie môžu byť rôzne. Dokonca aj negatívne. Podráždene, zlostne a zaskočene reagujú najmä ľudia, ktorí sú materiálne založení. Vaša energia na nich pôsobí veľmi silne, avšak je pre nich tiež veľmi cudzia. Takýto ľudia s vami často môžu prísť do konfliktu, avšak dôvodom je to, že vaša energia preniká do ich duše a čistí ich. Náročné je pre vás najmä udržanie si pozitívnej a čistej energie, avšak je to veľmi potrebné.

 

 

2. Nie všetci senzitívni jedinci musia byť až tak silne preniknutí božskou energiou. Sú ľudia, ktorých dokážu vyššie spomínaní jedinci dostať svojím pôsobením na vyššiu úroveň:
Ak sa stretnú tieto dva typy ľudí, môže to na prvý pohľad vyzerať nie veľmi príjemne. Často krát sa stáva, že ľudia s božskou, čistou energiou pôsobia na iných, ktorí sa ešte nenachádzajú na ich úrovni negatívnym spôsobom. Môže u nich dochádzať ku kašľaniu, bolestiam brucha, hlavy či závratom, ktoré sú prejavmi čistenia jedinca. Pôsobenie týmto ľudí však nie je prítomné len pri jednotlivcoch, ale aj pri celých skupinách, či iných väčších spoločenstvách.

3. Na Zem sa neustále vracajú nespočetné množstvá duší:
Duše, ktoré sa vracajú sa snažia nastúpiť na novú cestu. Najlepší spôsob, ako sa im to môže podariť je dostať sa do tela, ktoré je naplnené čistou, božskou energiou. Práve takúto energiu môžete vytvárať aj vy. Niekedy ani neviete, že takáto duša môže byť napríklad vaša vnučka, či dcéra alebo syn. Práve tým, že budete okolo seba šíriť čisté vibrácie im môžete pomôcť napĺňať ich životnú cestu.

4. Tým, že venujete svoju energiu a lásku inému človeku, môžete si na ňom všimnúť okamžité zmeny:
Čistá energia a láska, ktorú v sebe nosíte je to najcennejšie, čo máte. Nenechajte si to ničím vziať, nenechajte sa presiaknuť negatívnou energiou. Aj ľudí, ktorí sa pozerajú na svet cez tmavé okuliare dokážete vďaka svojmu pozitívnemu pôsobeniu začať napĺňať láskou, ktorú potom môžu ďalej rozdávať. To, aká energia vo vás bude a ako dlho si určujete vy sami. Netreba zabúdať na to, že práve táto pozitívna, božská energia a láska sú naozaj všemocné a nezdolateľné.

 

 

You Might Also Like