Pitie alkoholu je ešte nebezpečnejšie, ako ste si mysleli: Štatistika, ktorá vás šokuje!

Upozorňuje na to najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorá sa zameriava na škodlivý vplyv alkoholu na zdravie obyvateľov SR.
Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o škodlivom vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež rodičky, ktoré si neodopreli alkohol ani počas tehotenstva.
V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2020 vyšetrených 27 523 osôb s diagnostickým záverom porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.
Prvýkrát v živote boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v roku 2020 zistené 6 740 osobám, čo je o 6,9 % menej ako v roku 2019.
Alkohol zvyšuje aj riziko samovražedného správania. V minulom roku na Slovensku spáchalo samovraždu 489 osôb, z toho v 33,1 % prípadoch išlo o samovraždu za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky.
Zo 656 samovražedných pokusov bolo až 40,2 % vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky.
Centrum ju zverejnilo na svojom webe. Viac tu: http://www.nczisk.sk/…/Poskodenie-zdravia-konzumaciou…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com