Otvorený list prezidentov na podporu rýchlej kandidatúry Ukrajiny na členstvo v Európskej únii

My, prezidenti členských štátov EÚ: Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky, sme presvedčení, že Ukrajina si zaslúži perspektívu vstupu do EÚ.

Vyzývame preto členské štáty EÚ, aby Ukrajine preukázali maximálnu politickú podporu a umožnili inštitúciám EÚ prijať kroky na okamžité udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ a začatie prístupových rokovaní.

V tejto kritickej chvíli opätovne vyjadrujeme plnú solidaritu s Ukrajinou a jej ľudom.

 

zdroj: hrad.cz

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com